Vladimír Böhm

Pokud si vzpomeneme na naše dětská léta, když jsme zlobili, hádali se a bili, maminka zvolala: „Když se neumíte chovat, tak ty mazej do jednoho kouta a ty do druhého a budete si hrát, až budete hodní“. Poslední měsíce je tohle volání naší matky přírody k nám lidem.

Neumíte se k sobě chovat, vzájemně se využíváte, drancujete přírodu, tak si nasaďte roušky a seďte doma, dokud nezměníte své chování.

Budete sedět doma tak dlouho, dokud se k sobě nezačnete chovat pěkně, vytvářet mezi sebou hezké mezilidské vztahy, vzájemně si pomáhat, starat se jeden o druhého, přestanete vyrábět zbytečné věci, škodit přírodě… tolik vln koronaviru přijde a tak dlouho budete sedět doma a ven vycházet s rouškou, než se polepšíte…

Poslechneme poselství přírody a začneme se měnit, nebo potřebujeme ještě větší tlak, větší problémy? Změnit se musíme, tak ať v tom koutě domova nesedíme zbytečně dlouho…