Vladimír Böhm

Ve škole nás učili spoustu věcí, ale hlavní zákon přírody – vesmíru o spojení nám nikdo nevysvětlil. „V přírodě jsou všechny části spojeny do jednoho celku a každý prvek kamenné, rostlinné, zvířecí i lidské úrovně musí působit ve prospěch celku.“

Z tohoto zákona můžeme vyvodit co se nám v současnosti děje. Pokud se spojujeme s ostatními lidmi a žijeme ve prospěch druhých a společnosti, pak máme šťastný život. Pokud se zajímáme jen o vlastní profit, příroda nás koriguje pomocí přírodních katastrof, nemocí a koronavirů.

Napsat komentář