Vladimír Böhm

Česká ekonomika má za sebou největší propad v historii – za poslední rok činí 10,7 %. A hlavním viníkem je situace s koronavirem v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro obnovení ekonomiky. Pomohou opatření?

Starou ekonomiku nenastartujeme

Fungující ekonomika je klíčovým faktorem pro fungování státu. Než se ale dostaneme k ekonomice státu, musíme se zastavit u podstaty koronaviru a jeho skutečného odkazu do ekonomiky.
Koranavirus zastavil starou ekonomiku po celém světě. Ekonomiku, jež je založena na egoistickém základě, na spotřebě, nesmyslné nadprodukci a na zisku pro pár jedinců. Tento princip je přesně proti přírodním zákonům. Staré časy se již nevrátí, a tudíž jakákoliv podpora, jež ze svého principu není v souladu s fungováním přírody, je jako vyhození peněz o okna.

Nová ekonomika a společnost založená na principech přírody

Lidstvo je součástí přírody, která funguje jako jeden integrální celek, ve kterém jsou všechny části spojeny do jednoho celku a každý díl pracuje v jeho prospěch.

Proto koronavirus zastavil a zlikviduje všechny ekonomické struktury a podniky, jež odporují tomuto základnímu a nejvyššímu přírodnímu zákonu.

Základní interpretace přírodních zákonů do světa ekonomiky z pohledu integrálního fungování přírody

1. Je potřeba, aby podnikání nebylo postaveno na egoistickém základě – produkování zisku pro pár jedinců, ale aby bylo založeno pouze na altruistickém základě – prospívání celé společnosti.
2. Budoucnost mají pouze společnosti, které vytvářejí služby a výrobky, jež jsou potřebné pro zabezpečení plnohodnotného života každého člověka.

Podpora ekonomika ano, ale pouze nové

V současnosti prochází společnost díky koronaviru přerodem. Egoistická společnost, kdy se každý zajímal primárně o sebe a chtěl získat co nejvíce pro sebe a na úkor druhých, pomalu mizí. Nová společnost, jež bude založena na altruistických principech, tedy kdy každý pochopí a bude se chovat tak, aby jeho činy prospívaly celé společnosti, je přede dveřmi.

Vstoupit do nich musíme, přírodní zákony platí pro všechny. Proto je třeba podpořit budování nové ekonomiky, jež bude schopna zajistit plnohodnotný život všem lidem, nikoliv podporovat staré egoistické společnosti produkující nadbytek či nepotřebné zboží a služby za účelem zisku pro pár lidí.

Napsat komentář