Vladimír Böhm

Co by lidstvo bylo ochotno dát za vyřešení všech globálních problémů a krizí? Nemusíme zkoumat atomy, létat do vesmíru a hledat osídlené planety. Řešení všech problémů je ve správném spojení mezi lidmi a přírodou.

Správné spojení mezi lidmi záleží pouze na mně. Do jaké míry jsem schopen vnitřně cítit druhého člověka a jeho potřeby. Jak dalece jsem ochoten ho i s jeho odlišnými názory přijmout a respektovat. Kolik myšlenek místo o sobě a o svých zájmech jsem ochoten věnovat druhým.