Vladimír Böhm

 

V čem máme svobodnou volbu a kde zasahuje osud? Jak zní odpověď na otázku, jež si kladou lidé po staletí? Svoboda volby každého člověka je v rozhodnutí objevit a realizovat cíl svého života dobrovolně a vědomě, nenechat se postrkovat evolucí, to znamená prostřednictvím problémů, jež jsou korekcí přírody.

V ničem jiném opravdu nemáme svobodnou volbu? Ne, ačkoliv se nám zdá pravý opak. Ve skutečnosti nás příroda řídí pomocí dvou otěží. Děláme pouze to, co nám přináší potěšení nebo se vyhýbáme utrpení. Každé naše rozhodnutí je pod tímto vlivem, bez svobodné volby.

Napsat komentář