Vladimír Böhm

Proč někoho nenávidíme? Možná nám někdo udělal něco, co nás zranilo, co se nás hluboce dotklo, možná jsme si něco udělali vzájemně. Jak překonat nenávist ke druhému?

Zkuste ho mít rádi, vnitřně obejmout

Bez ohledu na to, co se stalo, zkuste nenávist nahradit láskou. Ve chvíli, kdy na danou osobu myslíte, místo vnitřního stavu nenávisti myslete na dotyčného člověka s láskou. Že je to nemožné, těžké a nechcete?

Ano, je to naše přirozenost odmítat druhé, považovat se za lepší, spravedlivější, ale právě tímto krokem se můžeme pozdvihnout nad naši přirozenost, nad naše ego, které poškozuje všechny naše vzájemné mezilidské vztahy.

Co se stane, když tak učiníme?

Zkusit druhého vnitřně obejmout a nenávist nahradit láskou. Tímto vnitřním krokem aktivujeme pozitivní sílu přírody, kterou můžeme nazvat absolutní láskou a pokročíme ve svém vývoji, stáváme se skutečným člověkem.

Čím více takovýchto pozitivních vnitřních proměn vůči druhým lidem vytvoříme, tím více pozitivně ovlivníme vývoj všech událostí ve světě. Vše, co se ve světě děje a považujeme za špatné, krize, neštěstí atd. je právě a pouze výsledkem reakce přírody na naše negativní lidské vztahy.

Tímto vnitřním krokem, záměrem máme možnost změnit sebe, naše mezilidské vztahy a tím vše co se děje v našem okolí a ve světě.

Napsat komentář