Vladimír Böhm

Téměř 14 dní po násilné smrti George Floyda zmítá USA vlna násilí a protestů. Situace se vymyká kontrole a přichází jedno špatné rozhodnutí za druhým. Je samozřejmě třeba prošetřit a odsoudit zásah policie jehož následkem George Floyd zemřel, ale tento případ by neměl sloužit k tomu, aby byl ohrožen samotný systém a princip ochrany společnosti, který policie všem občanům poskytuje.

Bez policie by v dnešní době došlo k celkovému kolapsu společnosti

Policie je základním bezpečnostním prvkem ochrany občanů a jejich práv. Zvláště v době těchto nepokojů a násilí by měla být úloha policie posílena a vyzdvižena, nikoliv, za individuální selhání jednotlivce, souzena jako celek nebo dokonce zrušena. Proto zdravý rozum zůstává stát nad návrhem zrušení policie, který projednává zastupitelstvo města Minneapolis.

Společnost budoucnosti bude založena na lásce

Stav společnosti, kdy budeme žít v absolutní lásce a vzájemné pomoci mezi lidmi, tedy bez potřeby mít policii v takové podobě jak ji známe dnes, je zatím hodně vzdálený. Tento stav je sice vzdálený, ale jeho dosažení je reálné, protože celá evoluce lidstva do tohoto stavu směřuje.

Představte si společnost, kde jeden se stará o druhého, kde si lidé vzájemně pomáhají, aby se žilo všem dobře a každý měl zajištěny základní životní potřeby. Není to utopie, všichni to už známe a praktikujeme – lásku v rodině. Tak, jak se staráme a chováme k vlastním členům rodiny, tak se musíme chovat ke všem lidem.

Pak nebude v ulicích násilí a postupně zmizí i jiná utrpení. Celá společnost bude žít v harmonii a každý bude pomáhat každému stejně, jako když se staráme o vlastní děti. Na každou situaci, která nás potká můžeme reagovat láskou nebo nenávistí. Správná reakce je láska – chovat se ke všem lidem okolo s láskou a nikoli s nenávistí. Láska je základem rozkvětu nejen rodiny, ale celé společnosti.

Napsat komentář