Vladimír Böhm

Lidská společnost žije v paradoxu dvou protichůdných stavů, které jsou příčinou krizí a utrpení dnešního světa. Proč a jak z toho ven?

Na jedné straně jsme všichni lidé celosvětově vzájemně propojení nejen internetem, ale hlavně ekonomicky. Téměř každý výrobek využívá zdrojů a služeb z mnoha zemí. Proto jakékoliv přírodní katastrofy v jedné zemi přenášejí ekonomický dopad lavinovým efektem do celého světa. Příroda nám prakticky ukazuje, jak jsme vzájemně propojení a závislí jeden na druhém.

Na druhé straně nás naše ego a touha mít se lépe než ostatní, využívat druhé pro svůj prospěch od ostatních izoluje. Lidské ego, tedy touha člověka získávat výhodu pro sebe samého nelze eliminovat, neboť je motorem našeho vývoje a růstu.

Toto protichůdné lidské jednání postupně zesiluje a vyvolává komplexní celosvětovou krizi, kterou můžeme vyřešit pouze tím, že harmonizujeme vzniklé protiklady, tedy probíhající celosvětové spojení v mnoha materiálních i virtuálních úrovních a oddělující touhu ega člověka po sebe naplnění.

Integrální vzdělání o vzájemném propojení a lásce

Abychom věděli jak tuto harmonizaci a spojení protikladů v běžném životě provést, potřebujeme vytvořit zcela novou formu vzdělání. Nový předmět a přístup nejen do všech škol, ale i do kurzů pro dospělé, který bude vysvětlovat příčinu současných potíží a rozporuplnost našeho vzájemného lidského propojení. A hlavně, bude učit řešení spočívající na základě rozvoje tří základních principů přírody:

1. Musíme se naučit respektovat každého člověka. Jeho odlišnosti, názory, přístup k životu, víru, zkrátka vše, co je odlišné ode mě a co tvoří jedinečnost druhého člověka. Nesnažit se někoho předělávat a napravovat.

2. Vysvětlit každému, že odlišnosti a schopnosti, které všichni máme musíme využít ve prospěch společnosti, nikoliv pro své vlastní osobní obohacení a výhodu nad druhými.

3. Učit se starat o potřeby ostatních lidí jako o své vlastní nebo ne méně, než se staráme o své děti.

Respekt k druhým lidem a vzájemná odpovědnost jeden za druhého, spojení se nad rozdíly mezi námi a využití těchto rozdílů ve prospěch fungování celé společnosti jsou klíčem k nápravě světa.

Napsat komentář