Vladimír Böhm

Pokračující nepokoje v USA ukazují skutečnou egoistickou vlastnost lidské povahy, vyplývající z její přirozenosti mít rád jen sebe a odsoudit jakoukoliv odlišnost. K rozpoznání tohoto zlého sklonu nemusíme chodit až do Ameriky, kde se nyní ukazuje v plné míře, ale můžeme se podívat na běžné lidské chování.

Jdeme jen tam kde se máme dobře a ostatní lidé jsou stejní nebo podobní

Lidé se shlukují do skupin, ať již pracovních či zájmových podle jednoduchého egoistického výběru: „Když z toho něco mám, tak se spojím s druhými, ať již jsou benefitem peníze, zábava, nějaký užitek, potěšení“, tak vytváříme sociální skupiny v dnešní době.

Co je odlišné od našeho zájmu, pohledu či způsobu života máme tendenci kritizovat, odmítat nebo se tomu vyhnout a jsme ochotni odlišné lidi i napadnout, jen aby došlo k ochraně našeho názoru a pohodlí. To je však nepochopení života a přírody samotné, která je právě na pestrosti, na rozdílech a jejich spojení postavena.

Důležitost rozdílů mezi lidmi

Příroda neudělala nic zbytečně a už vůbec ne špatně. Rozdíly mezi lidmi ve víře, barvě pleti, mentalitě, zájmech, to vše je potřebné pro správný vývoj lidstva. My nemáme nikoho odsuzovat ani předělávat, ale naším úkolem je pochopit fungování přírody a podle jejích principů se správně spojit mezi sebou.

Spojení není, když potlačujeme někoho a nutíme mu vlastní názory a naše chování. Správné spojení můžeme dosáhnout pouze v případě, když se pozdvihneme nad svoji egoistickou podstatu a místo odsouzení druhých je začneme respektovat, tedy obě strany se spojí nad svým egem.

Spojit se, ale proč?

Pokud vytvoříme správné spojení mezi lidmi nad jejích rozdíly, pak toto spojení můžeme využít ku prospěchu a rozvoji celé společnosti ve které žijeme. Například ve zmíněné Americe jsou čtyři etnika, která, pokud by každé vložilo své odlišnosti a spojila se nad rozdíly mezi sebou ve prospěch Ameriky, by umožnila Americe opět se stát nejsilnějším státem světa.

Čím větší rozdíly mezi lidmi, tím lépe

Máme tendenci hledat stejně naladěné a smýšlející lidi a s nimi se spojovat. Tím však vytváříme velmi slabá spojení. Proč je příroda tak mocná? Protože vždy spojuje dva protiklady. Například elektřina. Když vezmeme zdroj energie a připojíme spotřebič, tak čím větší je rozdíl mezi + a – tím větší výkon nám dá spotřebič. Je přeci rozdíl vzniklého výkonu z rozdílů napětí 1,5 V a 380 V.

V současnosti jsou všechny nepokoje a protesty díky tomu, že se lidé, nejen v USA, nespojují správným způsobem. V praxi to znamená, že + a – jde do zkratu a výsledkem jsou protesty, nepokoje, vraždy atd. Pokud pochopíme, že protiklady mezi lidmi nemáme odsuzovat, ale správně je spojit, pak dostaneme obrovský výkon celého lidstva. A ten na místo toho, aby šel do zkratu jako je tomu nyní, může spojením protikladů vytvořit obrovskou pozitivní sílu, která napraví všechny problémy současnosti a povede k rozvoji blahobytu pro všechny.

Řešení je ve vzdělání

Žádná policejní represe, žádné politické řešení, ani ústupky a sliby, nic z dlouhodobého hlediska nevyřeší problémy dnešní doby. Zdrojem problémů je totiž nepochopení základního principu fungování přírody, podle kterého se musí lidé spojit a naučit se pracovat a žít ve prospěch společnosti, nikoliv ve svůj vlastní prospěch.

Musíme začít reformovat současné fungování společnosti. Zavést nový typ vzdělání a učit na všech rovinách od dětí ve školách, až pro kurzy dospělé, jak funguje systém – příroda, jejíž jsme součástí a vysvětlovat všem co od nás chce. Celé lidstvo se musí naučit, jak se máme správně spojovat, jak respektovat druhé a jak se snažit využít výhod naších rozdílů pro dobro celé společnosti. Jen tímto způsobem dosáhneme fungující společnosti a zabezpečíme plnohodnotný život všem lidem.

Vytvořit správné spojení mezi lidmi a přírodou musíme, k tomu nás příroda zavázala. Je jen na nás, zda to uděláme vědomě a dobrovolně, nebo nás tam příroda pomocí katastrof, koronavirusů 2 či 3 pomalu a bolestně nasměruje.

Napsat komentář