Vladimír Böhm

V souvislosti s dopady Koronaviru, zvažuje aktuálně Španělská vláda zavedení univerzálního základního příjmu (dále jen UZP) pro všechny lidi. Co to v praxi znamená?

Každý člověk by dostával měsíčně od vlády finanční částku, která by mu stačila na pokryti základních životních potřeb, tedy plateb za jídlo, bydlení, energie a zdravotní péči. Myšlenka konceptu UZP není úplně nová a již byla například testována i ve Finsku. Je také delší dobu předmětem mnoha diskuzí ekonomů i podnikatelů, zda se může jednat do budoucna o nový koncept ekonomiky.

Utopie nebo nový sociální model?

V současné době se blíží krize obrovských rozměrů. Hlavní odvětví, která byla zasažena koronavirovou krizí, způsobí obrovskou nezaměstnanost a tím výpadek příjmu velké části obyvatelstva každé země. Vlády po celém světě budou muset hledat řešení, jak poskytnout základní životní potřeby pro všechny lidi, a proto UZP může být vhodným řešením.

Ovšem dát lidem peníze jen tak by vedlo k ještě větší sociální krizi, protože by tím vzala vláda lidem touhu a nutnost cokoliv dělat. O tom mimo jiné svědčí současný sociální systém založený na dávkách, který nikoho nemotivuje cokoliv dělat a lidé raději využívají dávek co to jde. To je nejhorší možný scénář, kdy lidem přichází peníze bez nutnosti cokoliv dělat a růst, jak osobně, tak i profesně.

Řešením je UZP plus povinné vzdělání

Dát lidem peníze v rámci UZP by mělo být navázáno, podmíněno jejich účastí na zcela nových vzdělávacích programech. Každý člověk by měl nastoupit, denně studovat a pak se i aktivně podílet na budování vzdělávacího systému, který bude učit lidi, jak žit v nové době po koronaviru. Svět a ekonomika bude zcela jiná. Zmizí nadprodukce zbytečných věcí a služeb což tvoří více než 70 % celkové světové produkce.

Lidé se díky koronaviru začnou zajímat o skutečné hodnoty důležité pro život, a to vše přinese zcela zásadní změny pro společnost a na to by měly reagovat naše sociální a ekonomické systémy. Proto je třeba vybudovat úplně nový vzdělávací systém, který bude lidi učit skutečné hodnoty důležité pro život, vycházející ze základního principu přírody, kdy vše, co je ve společnosti činěno, musí být jednotlivcem činěno pouze ve prospěch celé společnosti, nikoliv ve prospěch jednotlivce.

Pak má použití UZP opodstatnění a šanci na úspěch, neboť bude podporovat systém pro vzdělání a rozvoj lidí, budování nové společnosti postavené na nových základech vzájemné odpovědnosti a propojení, tak jak je postavena celá příroda, celý systém, v němž žijeme.

Jedna odpověď

Napsat komentář