Vladimír Böhm

Co jsme jako lidstvo ještě nevyzkoušeli? Měli jsme krále, císaře, vládce, tyrany, premiéry i prezidenty. Vyzkoušeli jsme komunismus, kapitalismus, nacismus, socialismus, liberalismus i demokracii. A co je výsledkem všech těchto pokusů?

Zničená planeta, ekologické katastrofy, finanční a vládní krize a hladovějící lidé nejen v rozvojových zemích. Že jsme i pokročili? Ano, pokud říkáme pokrok tomu, že lidé ve vyspělých zemích sedí doma zamčení za dveřmi s rouškou na ústech, připojení k internetu a mají strach vyjít ven, pak jsme tedy pokročili, ale kam?

Pomáhali nám lídři, psychologové, psychiatři, dokonce jsme začali i meditovat a snažili se být duchovní, ale zkrátka nic z toho nepomohlo, proč?

Nemáme kontrolu nad našimi životy a slepě se rozvíjíme pod tlakem našeho ega. To chce více a více pro sebe a na úkor ostatních. Dokonce jsme si toho i vědomi, že vývoj skrze ego nám ubližuje, ale nemůžeme si pomoci, neustále pokračujeme v zajetých kolejích. Všechny pokusy o nápravu ega ztroskotaly. Ego, tedy negativní sílu v nás egem nepotlačíme. Je to, jako bychom se pokoušeli hořící benzín hasit dalším benzínem.

Máme jedinou šanci, tedy svobodnou volbu obrátit se k rozvíjení pozitivní síly

Pozitivní síla se však nenachází v nás samotných, nachází se v přírodě, v systému okolo nás. Proto příroda dokáže postupně napravit jakékoliv ekologické katastrofy, které člověk způsobil, zpět do původního harmonického a fungujícího stavu. Jak funguje tato pozitivní síla přírody?

Funguje na principu propojení všech jejich částí kamenné, rostlinné a živočišné do jednoho harmonického celku, kdy každý prvek je zapojen a prospívá celku, přírodě. Tak se rozvíjí pozitivní síla okolo nás.

Naše životy, sociální vazby a společnost je nyní postavena na negativním egoistickém (sobeckém) základě, a proto lidstvo trpí. Naše svobodná volba je právě v tom, začít nebo nezačít, vytvářet vztahy a celou společnost, ne na egoistickém, oddělujícím principu, ale na pozitivních principech spojení, podle zákonů přírody. Místo sebestředného zájmu o sebe a pro sebe, mít zájem o druhé, o prospěch ostatních lidí.

Ve chvíli, kdy začneme vytvářet pozitivní vztahy mezi lidmi, dojde k nápravě všech současných katastrof a utrpení, které jsou důsledkem našeho vlastního sobeckého jednání. V tom je naše svobodná vůle, kterou každou vteřinu každý z nás činní.

Jedna odpověď

Napsat komentář