Vladimír Böhm

Kabalisté, tedy lidé, kteří studují vědu o smyslu a cíli života člověka uvádějí, že se nacházíme v takzvané poslední generaci. Označení poslední generace nemá nic společného s žádnými černými scénáři o konci světa či zániku civilizace. Co to znamená?

Poslední generace je označení pro poslední vývojový stupeň člověka na naší současné úrovni, tedy na egoistickém základě, kdy každý jedná ve svůj prospěch na úkor druhých lidí, což je příčinou všech potíží, neštěstí a katastrof na zemi.

Jsme generací, která vstupuje do období, kdy prostřednictvím různých tragických milníků, jako byly a jsou nejrůznější války, krize a nyní koronavirus, máme možnost si uvědomit, že proto abychom jako lidstvo přežili, musíme změnit svůj přístup k ostatním lidem, společnosti a přírodě. Na místo sebestředného zájmu o sebe a svoje zájmy se musíme začít měnit a začít žít ve prospěch společnosti a v ní vytvářet dobré vztahy mezi sebou.

Nyní prostřednictvím událostí, které spustil koronavirus vstupujeme do této etapy. Jsme poslední generace, která se zároveň stane první generací, která bude budovat mezilidské vztahy na vzájemné odpovědnosti a lásce mezi lidmi.

Způsob, jak toho dosáhnout není těžké si představit, navíc ho každý z nás má vnitřně v sobě. Mudrci řekli: „Miluj bližního svého jako sebe sama“ Jak to však prakticky každý den naplnit, jak to udělat, jak se změnit? Představte si, že naše budoucí vztahy mezi sebou budeme vytvářet a k lidem se budeme chovat tak, jako se chováme k našim nejbližším, k naší rodině, k našim dětem.

Změna na tento nový způsob života přijde postupně a záleží jen na nás, zda to bude cesta přímá a bezbolestná, nebo pomalá a strastiplná. Tedy buď sami začneme měnit své chování k druhým lidem a přírodě podle výše uvedeného principu „Miluj bližního jako sebe sama“, nebo se nebudeme chtít měnit a příroda sama nás ke změně pomocí dalších koronavirů, přírodních katastrof či válek popostrčí.

Cíl je dán, výběr cesty je na nás…

Napsat komentář