Vladimír Böhm

Vláda začíná pomalu uvolňovat karanténní opatření a lidé se mohou začít vracet do práce a svých společenských životů. Návrat společnosti k jejímu fungování v době po koronaviru závisí na míře pochopení příčiny jeho vzniku.

Pochopili jsme zdvižený prst přírody?

Příroda nás s pomocí koronaviru zastavila a vyslala poselství, abychom nepokračovali ve svém egoistickém jednání proti přírodě samotné, tedy drancování jejich zdrojů a ničení planety. Rovněž nás od sebe oddělila a poslala do karantény, abychom měli čas se rozmyslet, uvědomit si stav kam jsme došli, abychom již v budoucnu nevytvářeli mezilidské vztahy za účelem, kdy jeden využívá druhého pro svůj vlastní prospěch.

Příroda nám ukázala a ukazuje, že jsme malé součásti jednoho velkého integrálního celku, jenž je propojen a všichni jsme na sobě vzájemně závislí. Všichni se musíme starat o prospěch celku, společnosti a mít záměr žít v harmonii s přírodou.

Nyní ve stavu návratu stojíme na pomyslném rozcestí.

Vstup do nové společnosti

Pokud jsme pochopili toto poselství, můžeme se postupně vracet do práce a produkovat pouze věci a služby, které jsou ve prospěch celé společnosti. Omezit drancování přírodních zdrojů a s tím i související spotřebu a produkci nadbytečných věcí.

Návrat do společného sociálního života je rovněž podmíněn nápravou, abychom se snažili vytvářet mezilidské vztahy, které jsou prospěšné pro všechny zúčastněné a pro celou společnost. Nikoliv vztahy, jež jsou založeny na využívání druhého ve svůj prospěch.

Zpět do starých kolejí = nový virus a další korekce

Pokud jsme nepochopili výše uvedené poselství přírody a chceme se vrátit zpět do starých kolejí, tedy spotřebovávat a produkovat nadbytečné služby a výrobky, drancovat planetu a využívat druhé pro vlastní zisk i to nám příroda umožní, ale…

Pošle nám opět korekci ve formě mnohonásobně drastičtějších virů Covidů 2 či 3, korekcí ve formě dalších přírodních katastrof, ať již tsunami, nedostatek vody, zemětřesení a mnoho dalších. Příroda na nás bude tak dlouho vyvíjet tlak, než pochopíme, že jsme součástí integrálního celku přírody a musíme změnit naše chování, vybudovat novou společnost na základech vzájemné odpovědnosti mezi sebou a v harmonii s přírodou.

O ráji na zemi či Covidové pandémii rozhoduje nyní každý z nás tím, s jakým záměrem se vrátíme do práce a do našich mezilidských vztahů.

Napsat komentář