Vladimír Böhm

Dle statistik ČSÚ bylo v ČR v roce 2019 uzavřeno 54 470 manželství a zároveň ve stejném roce došlo k 24 122 rozvodům, díky nimž přišlo o kompletní rodinu 14 000 nezletilých dětí. Proč se téměř polovina manželství rozpadá a co stojí za rozvody?

Zamilovanost  a s ní spojená euforie a ostatní příjemné stavy jsou vratký základ pro vznik manželství. Co se totiž stane, když prvotní vzplanutí a opojení vyprchají nebo se změní životní priority u některého z partnerů?

Pak přichází nárůst ega, odhalení vzájemných rozdílů, jak se partneři začnou navzájem poznávat. Zkrátka jim z očí spadnou růžové brýle.

Ke slovu se dostává prosazování vlastních zájmů, často na úkor toho druhého. Jeden chce to, druhý ono a pokud si vzájemně tužby nenaplní, tak viz statistiky výše dochází k rozvodu. Není totiž nic snazšího než se rozvést a začít hledat někoho vhodnějšího, kdo mi dá přesně, to co ve vztahu chci mít. A tak člověk může vystřídat několik vztahů či manželství se stejným scénářem a hlavně stejným koncem. Ale opustit spojení – rodinu je chování proti přírodě.

Skutečný význam sňatku, tedy vstup do manželství, má duchovní kořen

Je to jako uzavření smlouvy mezi mužem a ženou o vzájemné záruce. Významem této záruky, kterou dávají jeden druhému, je dohoda, že manželství, ať přijdou jakékoliv problémy, neopustí a  uzavírají ho za účelem vybudování rodiny.

Sňatek a jeho význam je důležitý právě pro dobu, kdy opadne zamilovanost, povznesená nálada, rozpustí se představy o ideálním soužití a přechází všední, každodenní starosti. V tu chvíli je správný čas vytáhnout oddací list, svatební fotky a připomenout si onu záruku, jež byla sňatkem vytvořena. Pak se manželé musí povznést nad rozdíly mezi sebou a pracovat na udržení a fungování rodiny s maximálním úsilím.

Už v dřívějších dobách lidé věděli a ctili, že rodina je základní životní hodnotou. Je to základní a nejdůležitější vztahová buňka zde na zemi, v níž ze vztahu mezi mužem a ženou vzejde dítě. Tím se z obyčejného vztahu stane rodina.

Pokud se podaří v manželství překonat všechny překážky a manželé budou usilovat o vytvoření skutečného spojení mezi sebou, je mudrci řečeno: „Mezi mužem a ženou se rozkryje božství“.

Respektují-li manželé skutečný význam manželství a vzájemné záruky a rozhodli se nikdy rodinu neopustit, pak může být úspěšně naplněn princip přírody – mít rodinu a vychovat děti. Předpokladem pro dosažení cíle této cesty je vzájemná pomoc, podpora a připravenost budovat svůj vztah na ústupcích.

Pak je velká šance na zachování manželství, úspěšné vychování dětí skrze funkční rodinu a dosažení duchovního postupu skrze spojení muže a ženy.

Jedna odpověď

  1. Dobrý den, jinde na tomto webu mluvíte o nutnosti najít v sobě odvahu udělat zásadní změnu v životě z důvodu např. prázdnoty. Jak poznat, kdy „se manželé musí povznést nad rozdíly mezi sebou a pracovat na udržení a fungování rodiny s maximálním úsilím“ a kdy má člověk poslouchat “onen slabý hlásek našeho srdce “ a rozhodnout se, že „se rozvedu a najdu si nového partnera či začnu měnit cokoliv, co mi nevyhovuje“?

Napsat komentář