Vladimír Böhm

Událost roku v číslech – 3 dny, 5000 účastníků ze 150 zemí, překlady do 26 jazyků a dalších 3000 sledujících z celého světa.

Studenti z celého světa se společně setkali, aby pracovali na vytvoření spojení mezi sebou, jenž vede k pozitivnímu ovlivnění vývoje světa díky „probouzení“ spojení a lásky, tedy pozitivní síly v přírodě.

Co je vlastně autentická Kabala?
Možná jste již slyšeli o Kabale a hvězdách, Kabale a magii, či dalších desítkách spojení v Kabale a …, tak to je vše přesně to, co Kabala není:)

Autentická Kabala, jejíž zdroj pochází ze starobylého Babylonu, je věda, která vysvětluje, jakým způsobem funguje příroda, tedy celek reality, jenž nás obklopuje a my jsme jeho součástí. Vysvětluje nám, jak se do této reality zapojit správným způsobem a být v harmonii mezi přírodou a lidmi. Všichni jsme součástí přírody, jednoho propojeného, integrálního systému a máme dvě možnosti jak v něm být – působit.

Ta první možnost je skrze ego. To je současný vývoj lidstva, kdy se vyvíjíme skrze ego, na úkor přírody a druhých lidí, což vede k neharmonickému zapojení do tohoto systému. Příroda pak následně provádí korekce našeho vývoje skrze přírodní katastrofy, viry, války a další, tak aby zpět nastolila harmonii.

Druhá možnost je vytvořit správné spojení mezi lidmi a přírodou. Stát se její součástí bez nutnosti korekcí, kterými nyní v první řadě jako lidstvo procházíme. Pokud vás zajímá, jak funguje tato realita, kladete-li si otázky: Co je smyslem života, co bude po životě a další, autentická Kabala vám přinese odpovědi, poskytne návod na tuto druhou, rychlou a bezbolestnou cestu životem.

Pro koho je vhodná?
Metoda spojení, jenž Kabala vysvětluje, je praktickým návodem, jak se jako lidé můžeme spojit bez ohledu na rozdíly mezi námi, ať již politickými, kulturními, náboženskými či sociálními. Není třeba nikoho a nic měnit, musíme pouze napravit naše mezilidské vztahy. Proto, zejména v dnešní době krizí, šířících se virů a dalších negativních korekcí ze strany přírody vůči lidem, je třeba vytvořit pozitivní sílu skrze spojení mezi lidmi pro nápravu.

To je to, o co se studenti Kabaly po celém světě snaží – šířit metodu spojení a lásky mezi lidmi. Kongres a jeho přednášky můžete bezplatně sledovat on-line či stáhnout jako videa nebo MP3 zde na https://kabbalahmedia.info/en/

Fotogalerie z kongresu, aneb ochutnejte atmosféru spojení
Po kliknutí na obrázek se otevře galerie.

 

 

Napsat komentář