Vladimír Böhm

Je přirozené, že současný vývoj událostí v souvislosti s koronavirem v nás vyvolává emoce strachu, bezmoci, odmítnutí a touhu po přežití. Ve skutečnosti se jedná o stav zrození a vývoj nové společnosti.

Poslední generace

Podle moudrosti vědy Kabaly se právě nyní lidstvo dostává do vývojového stádia nazývaného „Poslední generace“. Poslední nikoliv z hlediska fyzického, což by mohlo evokovat zánik lidstva – vymření, ale poslední z hlediska egoistického vývoje lidstva. Současný stav společnosti, který je založen na sobectví a zájmu každého především o sebe sama se prostřednictvím koronavirusu blíží ke konci.

Nová generace bude založena na novém paradigmatu jednoty a vzájemné odpovědnosti. Změní se motiv jednání každého člověka a celé společnosti z primárního „získávat pro sebe a na úkor druhých“ na harmonické paradigma celé přírody „starat se o druhé a žít ve prospěch společnosti“.

Vytvoření nové společnosti, význam slova krize

Současný stav je samozřejmě právem označován jako krize. Ve starověké hebrejštině se řekne slovo krize „Mashber“ a má zároveň význam „zrození“. Navíc byla Mashber ve starověku speciální židle, na které seděla žena, dokud neporodila.

Proto je současná krize změnou – přerodem celé společnosti do nového stavu a koronavirus je prostředkem této změny. Z hlediska vývoje společnosti je to další a poslední mezník, k němuž nás příroda od samotného počátku směřuje.

Za pár let v předmětu s názvem „dějepis“ přibude k mezníkům vývoje lidstva, jako byly pravěk, starověk, středověk, novověk, moderní společnost, označení „poslední generace zrozena skrze koronavirus“ .

Výběr délky zrození a intenzity bolesti je na nás

Systém přírody, v němž žijeme a jsme její součástí, na nás působí pomocí přírodních sil a zákonů. Vede lidstvo celou dobu k cíli, jímž je změnit náš egoistický přístup k životu, k lidem, k přírodě a začít se chovat altruisticky, žít harmonicky s přírodou a ostatními lidmi ve prospěch celé společnosti

K tomuto cíli jsme postrkováni již několik tisíc let. Války, tsunami, krize, to vše nás směřuje k vytvoření nového systému fungování společnosti. V posledních dnech jsme dostali jednu z posledních pobídek ke změně našeho přístupu, k nápravě, k znovuzrození. Pokud začneme intenzívně pracovat na vytvoření pozitivního spojení s přírodou a mezi lidmi navzájem, koronavirus ubere na intenzitě, až úplně zmizí (najde se rychle vakcína). Pokud se touto cestou nevydáme, je toto vše jen začátek a můžeme čekat podstatně horší virové mutace.

Příroda nás zkrátka donutí udělat změnu. Jen na nás je, zda to bude rychlý a bezbolestný proces, nebo komplikovaný a velmi bolestivý porod. Výsledek bude stát samozřejmě za to. Zrodí se nová podoba společnosti, která přinese štěstí, harmonii a naplnění pro všechny. Rozdíly budou odstraněny a stejně tak utrpení mezi lidmi, která nyní vznikají kvůli našemu egoismu a sebestředným zájmům.

Napsat komentář