Vladimír Böhm

Koronavirus má nejen více obětí, ale hlavně velký mediální zájem. Hledá se původce – zdroj. Do doby, než bude nalezen, nikdo nemá jistotu, jak se virus šíří, odkud pochází.

Na jednu stranu samozřejmě musíme hledat řešení ve fyzickém světě, v něm najít zdroj a protilátku, léčbu, na druhou stranu bychom měli znát vyšší „zdrojovou“ příčinu vzniklé virové nákazy. Neodbytně totiž vyvstává otázka, co se stane, když se nepoučíme, proč se vlastně virus objevil.

Podle moudrosti Kabaly je naší lidskou přirozeností touha užívat si. Je to naše vnitřní egoistická vlastnost. Čím více se lidstvo rozvíjí bez omezení, kdy si všichni chtějí co nejvíc užívat s minimální investicí a na úkor druhých lidí, tím více jsme v rozporu a čelíme přírodě, jež je založena na opačném principu, na principu nezištného dávání, tedy altruismu.

Když se vývoj lidstva vychýlí z harmonie s přírodou, pak příroda sama provede korekci našeho vývoje. Taková korekce přírody se projevuje v mnoha podobách, například jako tsunami, hurikány, teroristické útoky, války, virové a jiné epidemie. Tyto korekce probíhají i na osobní úrovni každého člověka, jehož egoistické chování je také třeba ze strany přírody korigovat. Korekce se může projevit nemocemi, rozvody, rozpady rodin atp.

Proto všechny vzestupy a pády, tedy korekce, které lidstvo celá staletí prožívá, jsou důsledky nesouladu mezi rozvojem lidstva egoistickou cestou a „altruistickou“ přírodou. Jinými slovy mezi touhou přijímat pro sebe a touhou odevzdávat být altruisticky zapojen do systému přírody.

Výsledkem všech korekcí ze strany přírody je následné „změkčení“ našeho egoismu a pokus o vzájemné spojení, sjednocení mezi lidmi. A touto „pomocí“ nás příroda harmonizuje a přibližuje k její vlastnosti odevzdání a altruismu.

Jak tento proces probíhá?

Co v nás příroda vyvolá, pokud nastane nějaká katastrofa, například virová epidemie nebo někde udeří tsunami? Lidé z celého světa, kteří se do té chvíle zajímali pouze sami o sebe, se spojí a vzájemně si pomohou odstranit či zmírnit následky katastrofy. A to je přesně to, co bylo cílem přírody, která tuto „korekci“ našeho vývoje vyvolala – donutila nás spojit se, pomoci si a tím se dostat do harmonie s ní samotnou.

Nejsilnějším projevem našeho ega je odmítnutí vzájemného spojení. Pokud se budeme snažit oddělit se od sebe navzájem, izolovat se, příroda pak udeří několikanásobně intenzivněji.

Můžeme pokračovat až do bodu, kdy katastrofy a všechny mimořádné události budou tak drastické, že lidé pochopí, že máme jedinou možnost, jedinou cestu – spojit se, žít ve prospěch společnosti jako celku, protože jinak nepřežijeme.

Jsme spojeni

Všichni lidé navzájem a také jako součást přírody jsme součásti jednoho integrálního celku, jen to tak zatím nevnímáme. Systém přírody svým chováním neustále ovlivňujeme. Pokud budujeme vzájemné spojení, tedy jednáme ve prospěch celku, pak příroda reaguje pozitivním způsobem. Pokud se nespojujeme, rozvíjíme své ego a žijeme na úkor druhých, pak nás příroda pomocí korekcí usměrňuje.

Koronavirus se objevil v Číně, protože právě tam je vláda, která potlačuje lidská práva a vykořisťuje své obyvatele. Rozšíření koronaviru do celého světa je jasným vzkazem přírody: „Musíme napravit naše mezilidské vztahy, jsme spojeni a nikdo se před ničím neskryje. Odcestovat na Mars, zamknout se v odolných bunkrech, nic z toho nám nepomůže.“
Všichni jsme součásti přírody, jednoho integrální systému, a musíme se chovat podle přírodních zákonů, ať chceme nebo ne.

Naštěstí nemusíme čekat, až přijdou ještě větší krize, větší korekce, v důsledku nichž se spojíme. Můžeme se probudit a začít pracovat na vytvoření skutečného spojení mezi lidmi a to tím, že aktivujeme v přírodě pozitivní sílu, jež všechno napraví. Pak nebudou krize, virové nákazy, žádné korekce.

Celá společnost může dosáhnout skutečného štěstí, lásky, svobody a míru. Rozhodnuti je na nás, návod máme a korekce snad vedly k našemu dostatečnému poučení… Všichni, kdo nechtějí čekat na další korekce ze strany přírody, mohou začít pracovat na pozitivním spojení s ostatními pomocí metodiky spojení, která se nazývá „autentická Kabala“ .

Napsat komentář