Vladimír Böhm

Kdo by si před pár týdny pomyslel, že nějaký zmutovaný chřipkový virus, a ještě ke všemu ne výhradně smrtelný, dokáže paralyzovat téměř celý svět. Příroda nám dala jasnou lekci. Máme za co být, ve vší té hrůze, koronaviru vděčni?

Za necelé tři měsíce dokázal koronavirus paralyzovat leteckou dopravu na celém světě, otřást akciovými trhy, uzavřít školy, zrušit sportovní a společenská setkání a mnoho dalšího. Čemu nás tím chce příroda naučit, co nám chce ukázat?

Lekce vzájemné odpovědnosti

Můžeme říci, že mírně bolestnou cestou, což nyní průběh této epidemie je, nám příroda ukazuje, jak jsme vzájemně propojení a na sobě závislí. Není to nějaký virus v Číně, který se nás „netýká“, ale je to virus šířící se z Číny, který díky našemu propojení může zítra zabíjet kdekoliv na světě. Třeba i v našem městě. A to už najednou každý zbystří, protože to už se doopravdy týká i nás.

Vztyčený prst přírody

Celá desetiletí jsme upozorňováni na škody, které naší domovské planetě způsobujeme nadměrnou spotřebou, chamtivostí, bezohledným čerpáním přírodních zdrojů, bezúčelovým nákupním šílenstvím a nesmyslnou spotřebou. Naše bezohledné chování k planetě, k lidem ve svém okolí, k ostatním národům dospělo do bodu objevení se koronaviru. Stav podobný situaci, kdy rodiče hrozí dítěti a dělají na něho: „Tytyty, jestli nepřestaneš, tak uvidíš.“

Žádné cestování po světě, žádné nákupní šílenství, žádné sportovní či kulturní akce. Budeme zavřeni ve svých domovech a donuceni opustit všechny naše nesmyslná a rozmařilá přání, protože jinak už půjde o život. Možná se nám to nezdá, ale ve skutečnosti je na nás příroda s tímto typem viru velmi mírná, zatím jen vztyčila prst a pohrozila. Další epidemie může mít mnohem drastičtější průběh.

Co musíme změnit

Svět, ve kterém žijeme, má základ v odrazu našeho egocentrického přístupu. Každý chce získat více a více sám pro sebe a na úkor druhých. Můžeme se snažit vyměnit fosilní paliva za ekologické, obnovitelné zdroje a provést mnoho dalších dobrých kroků, ale ve skutečnosti to v konečném výsledku ničemu nepomůže. Změna, kterou musíme provést, je v každém z nás, změna přístupu k ostatním lidem. Musíme rozvíjet ohleduplnost a společenskou odpovědnost. Pak se napraví i svět, jenž zrcadlově odrazí do fyzické reality obraz změny našeho přístupu.

Je psáno mudrci: „Ti, kteří zasejí vítr, sklidí bouři“. Pokud jednáme egoisticky, sklízíme jako nyní mnohonásobně horší důsledky našeho přístupu. Proto se musíme změnit a zasít každý z nás do společnosti ohleduplnost, vzájemnou péči a odpovědnost. Tak, jako přistupujeme ke své rodině, se musíme chovat i k druhým lidem. Pak místo virů, které „sklízíme“ nyní, přijde nový stav, skutečný život v harmonii, bohatství na všech úrovních a pro všechny, a to vše bez utrpení a pohrom.

Máme možnost využít jednu z posledních šancí, které lze označit za mírné.

Až dospějeme do stadia nuceného pobytu v domácím prostředí, bude čas přemýšlet o skutečné podstatě a dopadu našich činů. Proč děláme ve svých životech to, co děláme? Je to důležité a ve prospěch celé společnosti? Dostáváme šanci začít myslet a konat odpovědněji vůči planetě a celému lidstvu, tedy na principu „méně pro sebe a o mně“, ale o to více o druhých lidech, o lidskosti, o vzájemnosti a o kvalitě našeho propojení s každým člověkem.

5 komentářů

  1. Úf….. . A buďme přírodě a planetě Zemi opravdu vděční, že je k nám tak milosrdná a upozorňuje nás na naše nesprávné chování NE tím nejtěžší způsobem . Velké poděkování Vláďo, za tento článek. Znovu si potvrzuji , že jestli má pro mě něco skutečně smysl, tak jedině stále a stále pracovat na svém niterném pročišťování, pracovat nepřetržitě na své odpovědnosti, ohleduplnosti, lidskosti nejen k lidem, ale ke všemu bytostnému. Pevně věřím v probuzená lidská srdce, která NE bojem, nýbrž láskou, vděčnost a odpovědností zvítězí nad neustále štěbetavým, nikdy dost nemajícím rozumem.
    S láskou I.

  2. Je to stoprocentní pravda drancování planety tak křehkého díla co vzniklo ve vesmíru asi nahodou a mame šanci to za náš krátký život prožít, ježíš to chce každé ráno byt štastný a uvědomit si to. Škoda že se to zvrtlo a jsou tu peníze a je to už v takové míře že to řídí majitelé obřích korporací,a těm je to jedno. Vzpomínam na přírodu před 40 lety kdy v lese se člověk léčil jen do něj vkročil a to se říkalo za komunistu je to špatny je to jen muj nazor nikdy jsem kom. nebyl. Dnes vkročte a les pláče ten vzduch voda nikde a to nemluvim o největším zlu letecký rozvoj to je jed pro už tak nemocný ten náš obal blahodárný cožpak musíme lítat pořad a auta to samé zlo. Pomalu je z nas stado ale to pravě chtějí jezděte užívejte sníh není , nastříkáme chemii ta zničí poslední hezký lokality a mame každý v ruce hlavně telefon chytrý,to je ono , lidičky obavám se že ty filmy katastrofický se už začínají naplnovat. A takhle bych mohl psat hodně dlouho a to zase nechci nejsem uplně proti všemu mějte se hezky.

Napsat komentář