Vladimír Böhm

Prosperita každé země se odvíjí od schopnosti jejich vládních představitelů. Mohli bychom vyjmenovat spoustu vlastností a předpokladů pro úspěšné vůdce a politiky, ale sledování jednoho z nejdůležitějších předpokladů úspěšného lídra je mimo zájem médií a veřejnosti. Co je oním hlavním předpokladem úspěšného lídra země?

Být rodičem a mít děti. Prezident Francie Macron, německá kancléřka Merklová, premiérka Spojeného králoství Theresa Mary Mayová, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a mohli bychom pokračovat ve vyjmenování známých osobností nejen v evropě, ale i ve světě, jenž nemají děti.

Zrovna tak jako v historii – vůdci jenž ovlivnili svými rozhodnutími světové dění, například Lenin nebo Hitler, také neměli děti a všichni dnes víme, jak jejich rozhodnutí ovlivnila osudy lidí na celém světě. Proč je tedy pro lídry důležité mít děti?

Lidé kteří nemají děti, nemají skutečnou vnitřní touhu a zájem o budoucnost světa. Zajímají se o naplnění svých osobních cílů a egoistických představ o dobru podle jich samotných a pro jejich vlastní výhodu.

Představme si ženu, jenž drží dítě v náručí. Je ochotna udělat cokoliv, aby její dítě bylo zabezpečeno nyní a i v budoucnosti. Kdokoliv rozvinul svůj rodičovský instinkt díky výchově vlastních dětí, bude se vždy snažit správně vztahovat k lidem a k budoucnosti vlastní země.

Jak můžeme svěřit starost o budoucnost naší země a našich dětí těm, kteří sami nikdy nepocítili skutečnou potřebu starat se a zabezpečit budoucnost svých dětí? Schází jim tento základní instinkt, vnitřní navigace a odpovědnost, kterou nemůže nikdo vyčíst z knih či studia, ale pouze skutečným prožitím rodičovské lásky a starostí o své děti a jejich budoucnost.

Podívejme se na výsledky rozhodnutí politiků bez dětí v praxi a uvidíme, jakou bezradnost jejich rozhodnutí přináší. Tito lidé nemohou nikdy řešit úspěšně problémy svojí země. Nemají rodinu, tím nemohou cítí spojení se svou zemí. Podle moudrosti Kabaly, ten kdo nemá rodinu a děti, nemůže být lídrem ve své zemi, protože neví, jak se k ní správně vztahovat.

Proč je tedy tolik politiků bez dětí ve vedení – nejen evropských zemí?
Současný vývoj lidstva vstupuje do finální fáze vývoje, jenž přináší uvědomění si vlastního zla. V praxi to znamená, že dojdeme k uvědomění skrze bolestné zkušenosti, že cesta vývoje ega je slepou vývojovou uličkou a přivádí nás na pokraj krizí, utrpení a světových válek. Svět potřebuje změnu a nápravu. Tu nám může přinést pouze sjednocení a náprava mezilidských vztahů.

Napsat komentář