Vladimír Böhm

Na jednom z největších internetových online slovníků „dictionary.com“ se stalo nejhledanějším slovem roku, a s ním souvisejících spojení, slovo „existence“. O čem to vypovídá?

Tento trend jasně ukazuje posun člověka v jeho vývoji z fyzické úrovně do úrovně duchovní. Mnoho lidí hledá odpovědi na existenční otázky – změna zaměstnání, přátel, partnera či dokonce pohlaví – ve fyzickém světě. Zkrátka hledají v něm odpovědi na otázky týkající se všeho, co chtějí získat a do čeho investují velké množství času. Toto hledání je samozřejmě pro život důležité, avšak není to ještě hledání skutečného smyslu života.

Skutečný smysl existence začne člověk hledat ve chvíli, kdy si začne klást otázku, co je smyslem života v mnoha jeho ekvivalentech. Například, proč se nám dějí nejrůznější situace v životě? Máme svobodnou volbu a pokud ano, tak v čem? Co se stane po smrti? A řadu dalších. Co když je tady na světě návod, jak získat odpovědi na všechny vaše otázky?

Ať už hledáte odpověď na otázky z fyzického světa a chcete porozumět, jak svět funguje, jak je řízen pomocí vyšších přírodních zákonů nebo chcete znát odpovědi na důvod vaší existence, je tady pro všechny moudrost vědy Kabaly. Existence z pohledu kabaly znamená, že v každém konkrétním okamžiku života hledám odpověď na otázku: „Co je smyslem života a jak ho dosáhnout.“ A to je to, co nám metoda kabaly přináší – praktickou cestu dosažení odpovědi na všechny otázky týkající se naší existence.

Pojďme zpět k vyhledávaní slova existence. Bylo hledáno buď v kontextu s otázkou „co je smyslem existence, života“ nebo v souvislosti s návodem, jak existovat ve výzvách a problémech dnešní doby. Tedy otázky pramenící ze strachu člověka o existenci samotnou v situacích, které se nyní dějí – klimatické změny, politická a ekonomická nestabilita, válečné konflikty, střelba do nevinných lidí a jiné.

Věda kabala nám vysvětluje, že máme k dispozici dvě cesty. První je přímá cesta. Jdeme přímo k cíli života, tedy snažíme se spojit s druhými lidmi a žít ve prospěch společnosti, nikoliv v prospěch sebe sama na úkor ostatních.

Druhá cesta, kdy člověk žije sám pro sebe a pro svůj prospěch, je pomalejší a bolestivější. Druhá cesta odporuje systému spojení v přírodě, a proto nás příroda pomocí korekcí ve formě utrpení mnoha podob, jako jsou nemoci, války, krize všeho druhu, směřuje k tomu, abychom se správně zapojili do systému přírody, spojili se s ostatními a žili a chovali se ve prospěch celku, společnosti.

Po smyslu života tedy pátráme všichni, ale záleží z jaké pozice a proč ho chceme znát…

Napsat komentář