Vladimír Böhm

Každý rok si mnozí navzájem přejeme ono okřídlené „Všechno nejlepší a hodně zdraví do nového roku“. Samozřejmě ti nejlepší a nejvtipnější umí přání okořenit a rozšířit, ale na čem pro každého z nás ve skutečnosti závisí úspěšný nový rok?

Místo slova úspěch si každý může doplnit, co aktuálně chce a potřebuje. Někdo spoustu peněz, někdo zdraví, úspěch v práci nebo možná i vše dohromady. Co musíme udělat, aby se přání proměnilo ve skutečnost? Mít silnou vůli, vydržet, něco překonat, správně si přát, být důsledný?

Ve skutečnosti úspěch jedince nezávisí na něm samotném, nýbrž na kvalitě jeho spojení s ostatními lidmi. Můžeme získat a splnit si všechna přání, nejen ta novoroční, pokud vytvoříme správné vztahy s ostatními lidmi. Co to ale znamená v praxi – vytvoření správných vztahů s ostatními?

Nemusíme se přetvařovat, ustupovat nebo měnit sami sebe. A už vůbec ne se pokoušet měnit ostatní. Právě rozpoznání rozdílů a odlišnosti lidí v našem okolí vytváří unikátní příležitost, možnost spojit se s nimi navzdory všem odlišnostem či rozdílným pohledům na životní styl, politiku, ekonomiku či cokoliv jiného. Je to klíč?

Přesně v tom tkví úspěch jednotlivce i celé naší společnosti, světa. Pozdvihnout se nad rozdíly mezi námi a spojit se. Tak, jak jsou všechny rozdílné části přírody spojeny do jednoho harmonického a fungujícího celku, tak se musíme spojit i my. Následně bude každý náš rok, den úspěšný.

Přeji všem mnoho pevných spojení nad rozdíly. Díky těmto spojením získáme vše, po čem toužíme.

Napsat komentář