Vladimír Böhm

Již to není děsivá reportáž ze vzdálené Californie, Virginie, El Pasa či jiných krajin kde se objevují masový střelci, už se to týká i nás.

Skutečná příčina tragédie
Musíme si uvědomit, že se nejedná o ojedinělý problém jednoho „vychýleného maniaka“, ale jedná se o problém celé společnosti, která se rozvíjí a podporuje egoistický rozvoj sebe sama a tím i každého jedince. To nastavuje v našich životech zcela milné hodnoty fungování vztahů, jenž pak při kolapsu člověka, mohou vést až k těmto tragickým činům.

Místo vytváření mezilidských vztahů založených na spolupráci a vzájemné pomoci mezi sebou, jsou dnes vztahy postaveny na konkurenci, odlišení se a soutěživosti mezi lidmi, což je zcela špatně.

Jak bychom měli fungovat
Podívejme se na fungování přírody a člověka samotného. Všechny buňky a orgány v těle pracují ve prospěch a zdraví celého organismu. Jsou vzájemně propojeny a podporují se, aby tělo fungovalo správně.

Přesně tento model spolupráce mezi lidmi, tedy vzájemná pomoc a propojení mezi sebou navzájem, ve prospěch zdravého fungování celé společnosti, musíme uvést do praxe i my. Jak by fungovalo lidské tělo, kdyby každá buňka pracovala odděleně jen pro sebe, pouze se zájmem pro svůj benefit a soutěžila s ostatními buňkami? Tělo by zcela jistě brzy zemřelo, ostatně tak, jak v dnešní době spěje naše společnost ke svému konci ve všech oblastech, ať již ekonomické, či politické, nebo sociální. Všechny tyto systémy po celém světě kolabují.

Snad se nedivíme?
Společnost nám předkládá soutěživost, oddělení se od společnosti, vyvyšování se nad druhé v kombinaci s filmy plnými násilí a hrami pro děti postavenými nikoli na budování vzájemných vztahů, ale na střílení do druhých lidí. Co pak udělá jedinec, který neuspěje v konkurenčním prostředí, je zoufalý a střelba do lidí ve filmech a hrách ho provází od mládí? Udělá bohužel velmi zoufalý a tragický čin…

Rámy a bezpečnostní opatření
Zpřísnit zákazy zbraní, možná na veřejná místa namontovat bezpečnostní rámy? Ano, někde bude bezpečněji a je to zcela jistě nutné. Bohužel to ale nevyřeší problém, kterému čelíme a jenž se bude jen prohlubovat. Zoufalé činy budou přibývat a takto nás tlačit k tomu, co je nevyhnutelné.

Co musíme změnit
Změnit naše životní hodnoty, začít budovat správné mezilidské vztahy, pomáhat si. To je skutečná práce, která je před námi a nikdo ji za nás neudělá. Musíme ji dělat jak na úrovni jednotlivce, tak i všech států a institucí. Pokud se touto cestou nevydáme, žádné rámy ani bezpečnostní opatření nám nepomohou.

Děti se ve škole učí spoustu znalostí, ale neučí se, jak se máme k sobě správně chovat. Již ve vzdělávání musíme začít učit děti, aby mezi sebou vytvářeli správné vztahy, vzájemně se podporovali a pomáhali si, namísto odlišování se a konkurování si.

Odpovědnost médii a jejich pomoc
Média, filmy a televize musí začít pomáhat šířit návod na to, jak správně žít a vytvářet ve společnosti dobré vztahy. Vyměnit šíření senzací a utrpení, za šíření osvěty o nutnosti spolupracovat a pomáhat si. Jsou odpovědni za to, dostat mezi lidi správné příklady budování pozitivních  mezilidských vztahů a z toho vyplývajících výhod a benefitů pro všechny kdo takto činí.

Napsat komentář