Vladimír Böhm

Výčet výše uvedených negativních událostí poslední doby by mohl pokračovat podstatně delším seznamem. Že se situace zhoršuje v celém svět a to téměř ve všech oblastech lidského působení se stává zcela zřejmým.

Jeden zdroj všech negativních událostí

Všechny problémy, katastrofy a krize mají jeden kořen a to v nedostatku správného spojení mezi lidmi. To je příčinou všeho negativního, jenž se ve společnosti děje. Naše společnost se rozvíjí egoistickým směrem, kdy se každý zajímá primárně o naplnění sebe sama na úkor druhých lidí a tím způsobujeme v systému přírody nestabilitu, vychylujeme ji z rovnováhy.

Příroda jako vyšší systém ve kterém žijeme, dělá vše pro to, aby se navrátila do rovnováhy a proto čelíme všem vzrůstajícím korekcím ze strany přírody, ať již sucha, bouřky, tsunami, apod.

Jednota mezi lidmi je řešením pro všechny problémy

Spojit se do jednoho vyváženého integrálního celku, tedy lidé mezi sebou i s přírodou, je cílem do kterého nás příroda popostrkuje skrze všechny situace, jenž označujeme jako problémy.

O jaké jednotě mluvíme? Jednotě, jenž má za cíl spojit všechny lidi do jednoho harmonického celku, abychom mohli žít šťastný a naplněný život. Jednota, která nemá za cíl nikoho napravovat, nebo měnit. Jediné co musíme napravit, jsou vztahy mezi námi a tedy i způsob, jakým se chováme k sobě navzájem.

Pozdvihnout se nad rozdíly mezi námi a spojit se

Musíme se pozdvihnout nad všechny naše četné rozdíly, odlišné vlastnosti a různé pohledy, jenž každý máme, sjednotit se spolu a žít v jedné harmonické společnosti. Odpověď jak to prakticky učinit, se ukrývá ve slovech mudrců Kabaly, jenž odhalili tuto podstatu mezilidského spojení a dá se shrnout do jedné věty: „Láska přikryje všechny prohřešky.“

Jako praktický příklad si můžeme představit chléb a máslo, kdy až spojením obou do jednoho vznikne lahodný pokrm. Tak i spojením lásky a nenávisti vznikne dokonalý výsledek. Vše ve světě má i svou protikladnou stranu. Noc – den, teplo – zima atd.

Musíme se naučit žít praktický život v této střední linii spojení, kdy na jednu stranu budu chtít druhého člověka odmítnout a na druhou stranu se ho naučím přijmout, a to na vzdory všem rozdílům, jenž mezi námi jsou. To je opravdová láska, jenž pokrývá všechny prohřešky a činí z nás skutečné lidi.

Nic nepopíráme a nepotlačujeme, jen přidáváme dobro – vytváříme spojení

Když si uvědomíme, že se každý z nás narodil s určitými vlastnostmi, jenž mu byly dány do vínku, pak nikdo není lepší, ani horší, jsme jen odlišní. Proto tyto rozdíly není třeba nijak potlačovat či skrývat, jsou základem pro nás, abychom k nim přidali „dobro“, tedy snahu o spojení s druhými lidmi a to i na vzdory naší odlišnosti. Toto spojení, tato zlatá střední cesta skutečné lásky, znázorňuje to, na jakém principu funguje příroda. Tedy to, kam nás směřuje, abychom se spojili nad rozdíly a vytvořili jednu harmonickou společnost ku prospěchu všech lidí na zemi.

Napsat komentář