Vladimír Böhm

Tropické teploty se neustále zvyšují nejen v České republice, ale i v ostatních zemích světa. Vědci sestavuji mapy a odhadují dopady vývoje extrémních teplot. Proč se to děje?

Spojení všech částí přírody do jednoho harmonického celku

Příroda funguje jako jeden propojený integrální systém, který se neustále koriguje, aby byl vyvážený. Lidstvo svou činností a egoistickým chováním, nejen vůči sobě samému, ale i vůči přírodě, neustále narušuje vyvážení přírody. Proto extrémní sucha, zemětřesení, tornáda či cokoliv, co nazýváme přírodní katastrofou, není nic jiného než provedenou korekcí ze strany přírody směrem k lidstvu, aby nastavila zpět rovnováhu.

Technická řešení nepomohou

Žádná regulace odběru vody, stavba přehrad či jiných technických úprav nám nepomůže vyřešit následek, v němž se díky našemu chování nyní ocitáme. Příroda nám dává jasný signál, že musíme změnit přístup k chování k přírodě samotné a napravit naše mezilidské vztahy.

Napravit spojení mezi lidmi a přírodou

Řešením, do něhož nás příroda těmito prostředky popostrkuje, je napravit naše mezilidské vztahy a začít se ohleduplně chovat k druhým lidem. Vytvářet harmonické vztahy a správný vztah k přírodě samotné, tak aby ji mohli využívat i další generace. Pokud neuposlechneme toto popostrkování, tyto korekce přírody směrem k nastolení harmonie, situace se zhorší a údery přírody zesílí.

Napsat komentář