Vladimír Böhm

Protože na ni nezná odpověď… A co nevíme či neznáme, to nám přináší pocity utrpení, nejistoty, tápání – a to si nikdo nepřeje. Proto se raději honíme za dočasnými cíli života, potěšeními všeho druhu, zkrátka zaměstnáváme se v životě vším, jen abychom se vyhnuli této otázce a hledání odpovědi na ni.

Přesný cíl vývoje a cesty člověka

Jsme součástí přírody a ta má přesný plán vývoje, nic se neděje náhodně. Lidstvo je posledním vývojovým článkem na Zemi a musí zde naplnit svůj předurčený cíl. Cílem je spojení všech lidí do harmonického celku jak mezi sebou, tak s přírodou.

Jak vzdáleni jsme od cíle

Pokud si pustíte televizní zpravodajství, asi každý pochopíte, jak vzdáleni jsme od cílového stavu vývoje člověka. Tedy stavu, kdy je lidstvo spojeno v dokonalé harmonii s ostatními lidmi a přírodou. Války, utrpení, krize na všech úrovních – to je současný stav našeho vývoje. Kudy vede z tohoto utrpení, které aktuálně probíhá, krátká cesta k dosažení spojení a harmonie?

Naštěstí je tu návod

V historii jsme se mohli mnohokrát bolestně přesvědčit, že žádná politická, ekonomická či vojenská řešení nikdy nepomohla k dosažení harmonie mezi lidmi. Žádný politik skrze dotaci ani žádný silný vojenský zásah nás neposune k tomu, co je cílem lidstva, tedy k dosažení harmonie a lásky mezi lidmi.

Naštěstí máme vědu, která se nazývá Kabala. Vysvětluje nám, jak se vyvíjí příroda, jejíž nedílnou součástí jsme. Odhaluje nám, co je cílem naší existence, tedy – jak se spojit s ostatními lidmi (navzdory rozdílům, jež mezi námi jsou) a dosáhnout stavu harmonie.

V dnešní době je autentická Kabala odhalena všem. Každý může studovat a najít praktickou odpověď na otázku, s níž jsme začali, tedy „Co je smyslem života?“, a jak to prakticky realizovat v životě. Například na webu Kabacademy můžete bezplatně studovat on-line kurzy a dozvědět se více o smyslu života, principu fungování této reality, ale hlavně zjistit, co s tím vším vy můžete prakticky v životě udělat.

Napsat komentář