Vladimír Böhm

Dostal jsem od Lukáše a odpovídám na jedny ze tři nejdůležitějších otázek v životě každého člověka. Pokud se chcete inspirovat mojí odpovědí, zde jsou:

Jaký je cíl Tvého života a kam směřuješ?

Odpověď je „Dosáhnout smyslu života“. V tu chvíli se možná zeptáš a nejen ty, co je tedy smyslem života a jakto že to vím? Smyslem života pro všechny lidi tedy nejen pro mě, je vytvoření harmonického spojení s ostatními lidmi a práce, působení pro prospěch celé společnosti.

Co praktikuješ a jak to víš, že to funguje?

To co jsem napsal, je nejvyšší přírodní zákon o spojení a působení každé částice a každého organismu ve prospěch celku. Odhalil ho před téměř 6000 tisíci lety Abraham a popsal ho jako vědu Kabalu. Proto by se Kabala dala jednoduše nazvat vědou o spojení mezi lidmi.
Celá příroda, vesmír, vše na zemi je propojeno v jeden harmonický celek. Každý prvek je integrován do druhého a působí ve prospěch celku, zvířata, rostliny atd. Je jen jeden organizmus na zemi, jenž se chová egoisticky a dělá vše primárně sám pro sebe – je to člověk. Tento současný stav chování člověka je proti přírodě, proti tomuto nejvyššímu zákonu. Proto se ději lidstvu všechny problémy jako jsou nemoci, utrpení, války atd. Všechny problémy lidstva dostáváme od přírody jen z důvodu abychom se napravili „Správně se integrovali do přírody = vytvořili mezi sebou správné harmonické vztahy, vztahy ve prospěch všech lidí na zemí.“

Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy. Člověk se musí snažit být lepší k druhým a pracovat ve prospěch společnosti.

Jak to konkrétně praktikuješ, aby jsi každý den věděl že jsi o kousek dál?

Jak to dělám prakticky. Každý den po návratu z práce věnuji celý zbytek dne naplnění toho o čem jsem psal. Bez nároku na jakoukoliv odměnu pracuji pro druhé. V podstatě několik hodin denně se podílím na vytváření bezplatného vzdělávacího systému – virtuální školy pro lidi, jenž se chtějí duchovně a osobnostně rozvíjet, posunout se dále v životě. Odpovídám na desítky emailu a poskytuji také bezplatně lidem konzultace. V podstatě tím trávím všechen svůj osobní čas.

V práci a nezištné pomoci druhým je pro člověka největší růst. Tím pracuje každý na nápravě svého egoismu. Pokud začneš i ty ucítíš každý den velké změny a přibližuješ se k cíli života.

Více informací k těmto odpovědím

Bezplatná virtuální škola o které jsem mluvil a kde můžeš získat všechny odpovědi podrobně je zde https://kabacademy.eu/cz/.

Pokud si chceš to co jsem vysvětlovat poslechnout trošku podrobněji, můžeš si pustit záznam z českého rozhlasu, kde jsme měli přednášku na téma praktický přínos Kabaly pro každodenní život – záznam najdeš zde.

Jedna odpověď

  1. Zajímavé dedukce. Popisuješ, že jedině člověk se chová na zemi egoisticky , a za to sklízí důsledek v podobě nemocí, utrpení a válek. Z této logiky by vyplývalo, že zvířata nadále žijí v ráji, jenže cožpak u zvířat se nevyskytují nemoci, utrpení a boje mezi sebou? Zavání to podivnou idealizovanou představou, že určité běžně se vyskytující fenomény jsou jakýmsi trestem za naše nevhodné a nežádoucí chování. Proč potom i nevinné boží stvoření zakoušejí i způsobují jiným utrpení, když nejsou egoistické?

Napsat komentář