Vladimír Böhm

Dnešní doba by se mohla nazvat dobou rozpadů a zániků. Partnerské rozchody, rozvody manželství, krachující společnosti, pády režimů a vlád. Co fungovalo desetiletí najednou mizí v propadlišti dějin. Vše se zrychluje a nic nezůstává jako dřív. Za vším stojí nejvyšší přírodní zákon.

Vývoj člověka skrze osobní egoistická přání v současnosti dosáhl maxima. Lidé díky svému velkému egu už nejsou schopni vydržet samy se sebou a smysluplně spolupracovat s ostatními. Příroda nás tlačí k tomu, abychom se jako lidstvo „narodili“ na další vývojový stupeň člověka. Člověka, jenž se egoisticky nezajímá primárně o sebe, ale všechna jeho činnost je směřována ve prospěch celé společnosti.

Co vše se rozpadne, aneb zrození nového života

Nacházíme se v přelomové éře. Je to jako porod dítěte, kdy se skrze bolest a utrpení matky rodí nový život. Tak i současný svět projde symbolickým porodem. Vše co je postaveno na egoistickém základě, tedy z myšlenky člověka „Mít výhodu sám pro sebe na úkor ostatních“ příroda sama od sebe odstraní.

V nadcházejících letech, spíše měsících, budeme svědky rozpadu politických, ekonomických a sociálních systému, zkrátka všeho co nemá ve své počáteční myšlence  realizace záměr „v prospěch celku společnosti“.

Je to vývoj přírody, jemuž se nejde postavit. Můžeme ho jen pochopit a jednat dle tohoto zákona. Zákona SPOJENÍ se do jednoho celku, kdy každý má na zřeteli prospěch ostatních lidí, nikoliv svůj vlastní.

Napsat komentář