Vladimír Böhm

Myšlenka sjednocení všech evropských zemí do jednoho celku se blíží ke svému konci. Brexitem to začalo a nyní i další ekonomicky silné země zvažují odchod, nebo si mezi sebou vzájemně vyjednávají výhodnější podmínky, což následně urychlí a podpoří rozpad unie, tedy konec sjednoceni Evropy.

Jak správně sjednotit Evropu a lidí do jednoho celku?

Sjednocení zemí a lidí do jednoho celku bylo myšlenkou správnou, ale bohužel záměr a provedení byly špatné. Sjednocení Evropy musí být provedeno nejprve skrze „sjednocení Srdcí lidí v myšlenkách a záměru ve prospěch všech“, tedy pro vytvoření šťastného a plnohodnotného života pro všechny obyvatelé, nikoliv sjednocení vlád, bank a společností za účelem získání finanční či politické výhody na úkor druhých.

Nejprve musí přijít vzdělání = jediná možná záchrana

V podstatě můžeme říct, že pokusem o sjednocení Evropy došlo ke skoku do budoucna. Neúspěch spočívá nejen ve výše uvedeném špatném záměru a provedení sjednocení, ale také hlavně v tom, že lidem Evropy (či kdekoliv na světě) nebylo vysvětleno, že je pro nás existenčně nutné se spojit. V tuhle chvíli jsme všichni lidé na sobě existenčně závislí = propojení, ekonomikou, internetem, závislostí na dodávkách energií, zkrátka celý svět je jedna vzájemně propojená síť. Neúspěch a utrpení jednoho člověka ovlivní celý systém, jen to neumíme rozpoznat.

Nejdůležitějším spojením, kterému je třeba věnovat pozornost a naučit se ho, je spojení lidí mezi sebou. Nikoliv jen technologické prostřednictvím mobilu, emailu, atd., ale propojení skrze srdce, skrze myšlenku chtít pomáhat ostatním a prospívat celé společnosti. Musíme pochopit, že osud jednoho člověka je závislý na ostatních. Proto je nutné vytvářet mezi lidmi správné vztahy, jenž jsou základem pro náš šťastný a plnohodnotný život.

Nejprve ale musí přijít vzdělání. Je potřeba lidem vysvětlit, a vyloženě naučit, jak je pro náš život důležité a prospěšné být správně propojený s jinými lidmi. Tak jak nám to ukazuje a vede nás k tomu příroda samotná. V přírodě je vše propojeno tak, že každá část prospívá celku přírody. Tak se to musíme i my lidé naučit, propojit se mezi sebou, aby se každý člověk staral o to jak prospět společnosti a druhým lidem, a ne jenom o svůj zisk na úkor ostatních.

Vytvořit správné spojení mezi lidmi, nad všemi našimi rozdíly, barvou pleti, vzděláním, zájmem a vyznáním, protože všichni máme jeden stejný společný cíl: „Žít zde na zemi šťastný a naplněný život v harmonii s ostatními“.

Proto musí přijít nejprve vzdělání a osvěta, aby všichni lidé věděli, že je potřeba se spojit a jakou výhodu to bude mít, aby to chtěl každý realizovat. Až po spojení srdcí lidí, jejich vzdělání, může přijít spojení fyzické na úrovní národů, společností či jiných institucí. Pak to bude postaveno na těch správných základech a spojení bude ve prospěch všech a celé společnosti.

Do doby než se tak stane, budou všechna egoistická spojení rozpojená, tedy vše egoistické se časem rozpadne, ať již instituce, vztahy, národy. Není ale třeba zoufat, ba naopak. Staré špatné odchází a nové správné se vytváří. Záleží jen na každém člověku, zda zůstane ve starých spojeních, či se přesune do nových…

Napsat komentář