Vladimír Böhm

Neznalost zákona neomlouvá. To platí nejen v naší společnosti a právním systému v němž žijeme, ale hlavně i na úrovni nejvyšší – přírody. Schválně kdo zná a vysloví tento zákon, než bude pokračovat ve čtení?

Žijeme na planetě zemi jenž je součásti vesmíru = celku fyzické reality = celku přírody. Příroda řídí vše jedním univerzálním zákonem, jenž je zákonem o Spojení. Všechny části přírody jsou vzájemně propojeny v jeden fungující celek, kdy každá část je altruisticky propojena s další části a to tvoří přírodu samotnou.

Spojení ve prospěch celku
Zákon spojení v přírodě odkryly již mudrci před mnoha tisíci lety. Je to stavební mechanizmus přírody. Každá část se musí spojovat a působit ve prospěch celku, nikoliv ve svůj vlastní prospěch. Tento příklad přírody je vidět všude okolo nás. Například lidské tělo. Každý orgán pracuje ve prospěch celého těla. Srdce pumpuje krev do všech části těla, ledviny čistí krev pro celé tělo a tak bychom mohli pokračovat.

Jedno kolečko přírody jenž se netočí správně
Tím kolečkem je lidstvo samotné. Vývoj lidského ega dospěl na nejvyšší stupeň, kdy se každý zajímá primárně o sebe a o svůj vlastní prospěch. Je to stejné jako by ve výše uvedeném příkladu s lidským tělem srdce pumpovalo krev jen pro svoji vlastní potřebu, či ledviny čistili krev jen pro sebe.

Neznalost zákona Spojení neomlouvá, aneb po dobrém či po zlém
Příroda je jako trpělivý rodiče. Dává nám určitý čas, abychom jako malé děti dospěly a pochopily, že rozvoje ega a sebe zájmu je pro nás samotné škodlivý a není žádoucí. Pomalu, ale důrazně nám to již několik tisicíletí naznačuje, že pokud se budeme chovat proti záměru přírody, tedy proti Spojení se s ostatními ve prospěch celku, pak budeme mít problémy.

Jak se tyto problémy, korekce přírody projevují? Na úrovní člověka je to ve formě problémů, ať již v práci, s penězi, s partnerem s ostatními lidmi či nemoci. Na úrovni národů jsou to války či přírodní katastrofy. To vše jsou napomenutí, korekce od přírody, že se nevyvíjíme v souladu s jejím plánem, v souladu se zákonem Spojení všech částí přírody, kdy se každý snaží působit ve prospěch celku.

Ta nejdůležitější věc na které bychom měli pracovat je napravit naše mezilidské vztahy = naše spojení. Když vytvoříme správné spojení mezi lidmi, pak zmizí z našeho světa všechny problémy jenž se snažíme řešit, ale jak zjišťujeme, tak nic nepomáhá a nic ani nepomůže, dokud nevytvoříme skutečné spojení a nenapravíme naše mezilidské vztahy.

Napsat komentář