Vladimír Böhm

Všechny naše problémy ať již osobní, nebo světové jsou pozváním či popostrčením přírody k tomu, aby jsme se začali zabývat jedinou otázkou „Co je smyslem našeho života“ a naplnili ji, tedy: „Napravili naše mezilidské vztahy“.

Ve chvíli, kdy začneme pracovat na nápravě mezilidských vztahů a vytvoříme skutečné vzájemné propojení s ostatními, pak z našeho života problémy postupně zmizí…

Napsat komentář