Vladimír Böhm

Abraham ve starověkém Babylonu odkryl klíč nápravy problému světa. Jak se jmenuje? „Vytvořit skutečné altruistické spojení mezi lidmi“
Otázka je jak? když jsme od sebe tak odlišní… Nikoho nepředěláme, protože nikdo není ani dobrý ani zlý. Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy – spojit se nad našimi rozdílnými vlastnostmi a zájmy…

Napsat komentář