Vladimír Böhm

Odpradávna se lidé zajímají o svobodnou volbu a osud samotný. Je pro nás vše připraveno, nebo si naopak můžeme zvolit cestu životem jak si přejeme?

Co nám bylo určeno a nikdo z nás nezmění

Můžeme to nazvat osudem, rozhodnutím vyšší síly či plánem přírody samotné a tím je naše narození. Nevybrali jsme si kdy se narodíme, nevybrali jsme si ani své rodiče, nebo jaké fyzické či psychické vlastnosti budeme mít. To vše je určeno a žádné narozené dítě to ani změnit nemůže. I v dospívání to není jiné. Pokračujeme v předurčené linií – rodičů, školy, vztahů, zkrátka vše je pro nás definováno a od mala nás utváří.

Správné prostředí je klíčem ke změně života

Právě v dospělosti kdy se staneme nezávislými na našich rodičích a opustíme školu dostáváme v našem životě tu největší příležitost ke změně. Do teď nás utvářelo předdefinované prostředí a od této chvíle máme určitou svobodu volby.

Prostředí je jediným a nejdůležitějším prvkem, který formuje naši osobnost. Nezáleží na tom jestli se někdo narodí se sklony k lhaní, krádežím, nebo s talentem na malování obrazů. Záleží, do jakého prostředí se v dospělosti člověk přesune a jaké si nastaví životní hodnoty. Následně toto prostředí ho bude utvářet a bez ohledu na to, jaké vlastnosti člověk dostal do vínku – člověk se stane produktem svého prostředí.

Kým se chci stát, čeho chci dosáhnout

Je v uvozovkách důležité se „Přesadit do toho správného prostředí.“ tedy trávit tam nejvíce času co je to jen možné. Změnit práci, bydliště někdy i rodinu pokud to neodpovídá cíli jehož chci dosáhnout, tedy tím kým se chci stát, jaký život chci žit.

Stanfordský vězeňský experiment

Je jedna z nejznámějších psychologických studií (Někdo ho označuje za vysoce kontroverzní experiment.) byl pokus uzavření 18 studentů do věznice. Jednalo se o psychicky vyrovnané a zdravé jedince. Devět studentů bylo vsazeno do role vězňů a devět do role dozorců. Experiment nabral směr jenž nikdo nečekal. Studenti se vžili do svých rolí jenž jim poskytlo prostředí věznice. Studenti dozorci se začali uchylovat k brutálním praktikám na studentech vězních jenž se začali bouřit. Někteří ze studentů vězňů se psychicky zhroutili. Experiment byl předčasně z bezpečnostních důvodů ukončen.

Výběr prostředí je na nás

Jakkoliv se výše uvedený příklad může zdát extrémní, přesně takt to funguje. Musíme si pečlivě vybírat do jakého prostředí se integrujeme a kým se díky tomu stáváme.

Odpovědnost za vytvoření nového správného prostředí

Půjdeme ještě dále. Nejsme odpovědní jen za to jaké prostředí si vybereme, ale také za to, jaké prostředí okolo sebe pro druhé vytváříme. Pro své děti, rodinu a celou společnost. Zvláště v dnešní době krizí na všech úrovních se musíme zabývat každý z nás, jak prakticky prospívat společnosti. Je naší povinností vytvářet dobré vztahy s ostatními a budovat nové správné prostředí, umožňující každému člověku se rozvíjet a žít plnohodnotný život.

Napsat komentář