Vladimír Böhm

Kdo by mohl říct, že neměl či nemá v životě problémy, ale proč vlastně vznikají? Pojďme si říci něco o našem vnímání reality. Slovo problém používáme ve chvíli kdy se nám nelíbí skutečnost jenž nastala v našem životě.

Člověk je plně egoistická bytost a chce se mít jen dobře. Proto pokud nastane stav, jenž je proti našemu pohodlí a tomu co chceme což je „potěšení“, v tu chvíli říkáme, že máme problémy či si nám dějí „špatné“ věci.

Problémy neexistují je to jen korekce systému přírody

Příroda, vesmír, vyšší systém, stvořitel nazvěme systém v němž žijeme jakkoliv usměrňuje náš vývoj správným směrem. Ve chvíli kdy se vyvíjíme jiným směrem než bychom se měli vyvíjet a to na úrovni člověka nebo národa, princip je vždy stejný – systém provede korekci našeho vývoje. Vytvoří nám situace, jenž nás korigují abychom se vyvíjeli správným směrem.

Ve skutečnosti to jen my nechápeme, že jsme dostali korekci k našemu vývoji. Nejsme schopni rozpoznat proč se nám děje to co se děje a díky našemu egoistickému pohledu na svět, jenž filtrujeme pouze podle toho zda je to pro mě „potěšení“ vyhodnocujeme věci jako dobré či špatné.

Podívejme se na princip přírody z hlediska toho co známe

Představte si situaci. Máme dítě a jdeme s nimi na procházku po silnici, skotačí vedle nás a my ho necháváme. Dítě získává pocit že si může dělat co chce. Ve chvíli kdy pojede kolem auto, napomeneme dítě ať neskáče a dá nám ruku aby bylo v bezpečí.

Pokud nás poslechne je to v pořádku, pak jako rodiče nezasahujeme. Pokud by nás neposlechlo, zakřičeli bychom, možná mu dali na zadek a vzali k sobě. V tu chvíli začne plakat, protože nechápe proč mu to děláme, ale my jako jeho rodiče to děláme jen pro jeho dobro abychom ho ochránili.

Stejná situace je s námi. Náš rodič je příroda sama, ví kam se máme vyvíjet a jak. Pokud ale děláme něco co by nám ublížilo, pak přijde korekce. Co je korekce? Vše co nazýváme problémy, problémy ve vztazích, s prací, s penězi či nemoci, to se děje na úrovni člověka. Na úrovní národů jsou to války, přírodní katastrofy, ekonomické krize atd. Jsou to jen poplácání vyššího systému jenž nás řídí aby nás umírnil a vyvíjeli jsme se jak máme.

Jak se zbavit korekcí = jak se zbavit problémů?

Abychom to dokázali musíme vědět jak příroda – systém v němž žijeme funguje. Příroda funguje na vzájemné závislostí a propojení všech částí v ní. Vše je propojeno do jedné sítě. Jeden prvek podporuje a spolupracuje s druhým. To je to co po nás příroda chce, kam nás směřuje a pomocí korekcí vede.

Musíme se jako lidé spojit a žit ve prospěch celku, ve prospěch společnosti. Nahradit zájem pro sebe za zájem pro fungování celku společnosti. Ve chvíli kdy se takto spojíme a začneme naplňovat známé rčení „Miluj bližního svého jako sebe sama“, to znamená nebudeme chtít žít na úkor ostatních, ale tak abychom ostatní podporovali, v tu chvíli všechny problémy zmizí.

Napsat komentář