Vladimír Böhm

Evropa, jež je kolébkou moderní civilizace, zažívá postupný rozpad, jenž připomíná rozpad Ruska. Co se podílí na rozpadu Evropy a jaký to bude mít konec? Aneb na konci tunelu je světlo!

Skvělá myšlenka, špatné provedení

Myšlenka sjednocení Evropy do jednoho celku jakožto vytvoření jednoho ekosystému, zahrnujícího společnou měnu, zrušení hranic a propojení evropských států, byla zcela jistě myšlenkou pokrokovou a správnou, ale proč se v současnosti díváme na počátek jejího konce?

Příčina současných potíží spočívá v samotném záměru na začátku provedení integrace Evropy. Na počátku sjednocení byla egoistická touha po získání výhod několika zemí a vládnoucích garnitur. Z tohoto důvodu nemohl být současný model integrace Evropy nikdy úspěšný.

Důvody ohrožení Evropy a jejich základů

Otevřené dveře uprchlíkům v budoucnu rozbijí sociálně kulturní hodnoty Evropy. Každý člověk by měl odevzdávat a svým životem být přínosný společnosti, v níž žije, ve které má své kořeny. Každý se narodil v určité zemi a má žít pro přínos společnosti v tom místě. Pokud se to lidé nenaučili tam, odkud pocházejí, zde se to také nenaučí a budou jen větší zátěží, která postupně ohrozí naši společnost. Jak ekonomicky, tak i kulturně.

Žluté vesty jsou počátkem. Že se nás netýká to, co se děje ve Francii, nebo vystoupení jiných zemí z Evropské Unie? To je velmi naivní představa. V dnešní době jsme naprosto provázáni na všech úrovních jak ekonomicky, tak i sociálně. Život jednoho člověka přímo závisí na druhém, prosperita jedné země závisí na další zemi. Jsme jako jedno tělo. Pokud se poraníme do prstu a dostaneme v tom místě otravu krve, pak žádný orgán nemůže být v klidu a „uzavřít své hranice“. Otrava se bude šířit celým tělem.

Nepokoje, jež zapříčinily vzrůstající náklady na život a ohrozily střední třídu, jsou dnes ve Francii a je otázkou měsíců, než se tato situace rozšíří do dalších zemí. Vystoupení jedné země z Evropské unie zapříčiní destabilizaci a odchod dalších zemí, a tak bychom mohli pokračovat.

Příležitost k vytvoření nové Evropy a správného propojení

Výše uvedené řádky by se mohly zdát pesimistickými, a byť se v nejbližších měsících přesvědčíme o jejich naplnění, je třeba se dívat na skutečný význam a příležitost, jež nám poskytují tyto nadcházejících události.

Všechny tyto krize a rozpady by měly vést nejen politiky, ale všechny lidi v Evropě k zamyšlení se nad skutečnými hodnotami života. Je zapotřebí vytvoření nových vazeb a nové spolupráce mezi lidmi a státy, jež budou mít ve svém základu myšlenku: „Propojení se ve prospěch společnosti“, nikoliv tedy pro získání výhody určitých zájmových skupin, či jednotlivců. Každý musí začít chápat, že se musíme jako lidé skutečně spojit a začít pracovat ve prospěch celé společnosti.

Spojení ve prospěch celku je základním principem celé přírody. Každý prvek je propojen s dalším a vzájemně spolupracují, jako výše uvedený příklad s tělem. Každý orgán v těle, každá buňka pracuje ve prospěch celku, nikoliv ve svůj vlastní prospěch.

To je to, co nám příroda ukazuje. Nyní budeme mít v Evropě možnost nově poskládat své tělo správným způsobem. Pokud to nedokážeme, pokud se nedokážeme spojit a skutečně hájit potřeby společnosti – nikoliv své egoistické zájmy, pak nepokoje ve Francii, či přistěhovalci byli jemným začátkem důrazného tlaku přírody na naše chování a bude se stupňovat. Otázkou je, kam až chceme nechat věci zajít… Nejdůležitější je, aby každý začal sám od sebe…

Napsat komentář