Vladimír Böhm

Následky výbuchu jedné z nejobávanějších sopek světa a vzniklé tsunami jsou zatím více než 40 mrtvých, 600 zraněných a obrovské materiální škody. Jaká je skutečná příčina této události?

Obecné vysvětlení výbuchu sopky není příčinou ale následkem

Proč vybuchne sopka? Citace z Wikipedie: „Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv. magma, a sopečných plynů z magmatického rezervoáru umístěného hlouběji v tělese planety či měsíce.“

Tento fyzický popis projevu výbuchu sopky z vědeckého hlediska je jistě správně, ale nepopisuje skutečnou „příčinu“ vysvětluje „následek“.

Skutečnou příčinou je jeden globální přírodní zákon

Vše co se zde na zemi děje ve fyzické podobě je řízeno přírodou z jednoho globálního zákonu. Zákonu přírody o sjednocení, vzájemném propojení o jednom integrálním systému.

Příčina výbuchu sopky či jakékoliv jiné přírodní katastrofy

Celá příroda je integrálně propojena do jednoho systému. Každý prvek přírody je navzájem spojen s druhým a jedná ve prospěchu celku přírody. Jedině člověk se dle tohoto systému propojení nechová. Chováme se egoisticky. Na místo zájmu o prospěch společnosti se každý primárně zajímá o svůj vlastní prospěch a výhodu pro sebe na úkor celku společnosti.

Svým egoistickým chováním narušujeme integrální systém propojení přírody jejíž jsme součásti. Jakákoliv přírodní katastrofa je tedy korekcí přírody směrem k lidem, abychom provedli nápravu svého chování jak mezi sebou tak i k přírodě v níž jsme obsaženi. Musíme se podřídit systému propojení a snažit se o to, aby každý člověk prospíval společnosti a přírodě v niž žijeme.

Ať se nám to líbí či nikoliv

Nemáme na vybranou. Sjednotit se a jednat ve prospěch celku společnosti, tedy v lásce k ostatním je nejvyšší přírodní zákon v němž jsme obsaženi a musíme se dle něj chovat.

Čeho docílí příroda katastrofou?

Toho čeho nejsme schopní před ní. Svět obletí informace o utrpení a zkáze jenž nastala. Zdvihne se vlna solidarity. Lidé po celém světě se spojí, pošlou peníze, humanitární pomoc a záchranáře z celého světa. Příroda nás donutí vyjít se zájmu „o sebe samé“ a „starat se o pomoc a prospěch postižené části společnosti“.

To je přesně to co máme dělat. Starat se o prospěch společnosti, vytvořit dobré vztahy mezi lidmi. Po dobrém nebo po zlém. Jak říkají rodiče… Zkrátka lidstvo poslechne, Otázkou je jen kolik výbuchů sopek, ekonomických krizi, válek a utrpení budeme k tomu potřebovat.

Ještě máme čas, naději a návod k dispozici

K dispozici máme vědu – Kabalu, jenž lidi učí, jak se spojit, jak vytvářet správné vztahy a napravit tím svět, opustit cestu krizí, válek a utrpení a začít žít plnohodnotný šťastný život. 

Napsat komentář