Vladimír Böhm

Vývoj moderního člověka pokračuje neustálým egoistickým vývojem za uspokojením materiálních tužeb. Ekonomika je zaměřena na produkci nadbytku za účelem zisku. Tento stav není udržitelný a proto nám sama příroda pomůže z tohoto kruhu do kterého jsme se nyní dostali.

Jak? Nadcházející ekonomická krize prakticky zničí všechnu výrobu „nadbytku“ , jenž není bezprostředně nutná pro život. Sekundárním efektem bude obrovská celosvětová nezaměstnanost a z toho vyplývající změna ekonomického a sociálního systému. Bohužel to nebude cestou „radostnou“, ale cestou nepokojů jako například nyní ve Francii, jenž mohou vést až k lokálním válečným konfliktům.

Proč je to tedy pomoc od přírody?
Všechny tyto události nutně povedou ke změně hodnot v každém člověku, ve společnosti a v celém světě. Dojde k přehodnocení egoistického přístupu k životu na všech úrovních. Pochopíme, že nejsme od sebe oddělení, ale naopak jsme všichni spojeni. Jsme spojení jako lidé, národy, země, zkrátka jsme jeden organizmus a musíme se všichni starat o prospěch celku společnosti.

Můžeme zvrátit tuto bolestnou cestu korekce?
V současném rozvinutém stavu egoismu společnosti už zřejmě ne. Máme možnost se nyní nachystat na novou dobu a nový svět jenž přijde po období nadcházejících korekcích – krizích.

Co je cílem přírody a smyslem života člověka?
Konečným cílem přírody a vývoje člověka, smyslem našeho bytí zde na zemi je spojení se do jednoho integrálního systému jehož jsme součástí. Čili žít ve prospěch společnosti na všech úrovních. Spojením se na fyzické úrovni do jednoho celku, dosáhneme spojení s vyšší silou – přírodou (stvořitelem).

Napsat komentář