Vladimír Böhm

Duchovní probuzení člověka nastává ve chvílí kdy vyšší síla přírody, tedy stvořitel probudí v člověku Bod v srdci. V tu chvíli se člověk zastaví a ptá se:

„Co je smyslem života?, Proč jsem tady, za jakým účelem?“

Můžeme upadnout opět do spánku tím, že nebudeme hledat odpověď na tuto otázku a věnovat se pouze materiálnímu životu. Můžeme také zvolit pomalou cestou a hledat odpověď systémem pokus omyl a za pár desítek let možná životů to zjistit.

Nebo můžeme jít přímou cestou k cíli, rozkrýt účel nás stvoření na tomto světě v kontextu celé přírody pomocí Kabalistů, jenž toho dosáhli.

Napsat komentář