Vladimír Böhm

Žádnou ze svých charakterových vlastností nemůžeme nikdy ve skutečnosti změnit – napravit. Někdo je neochotný, jiný drzý, každý jsme nějaký – svoji podstatu nezměníme.

Co je ale na nás a proč jsme tyto různé „negativní“ povahové vlastnosti získali, je napravit jejich využití ve vztahu k druhým.

To jak se chováme k ostatním, to je naše místo pro práci – záleží na tom skrze jaké vlastnosti rozvíjíme naše mezilidské vztahy. I když jsem dostal do vínku negativní vlastnost, mohu pracovat na tom, abych ve vztahu k druhým rozvíjel vlastnost jí opačnou.

Napsat komentář