Vladimír Böhm

Naše vnímání situací jako dobrých, nebo špatných, věci které chceme aby se staly a nebo aby se nestaly – toto není skutečnost, ale vnímání našeho ega, jenž skrze vůli přijímat potěšení pro sebe interpretuje takto iluzorní realitu v níž si myslíme že žijeme.

Skutečná realita je sjednocující myšlenka za tím vším. Aby jsme ji dosáhli, potřebujeme vybudovat smysl jímž budeme skutečnou realitu vnímat. Jak vybudovat tento šestý smysl? skrze nápravu sebe a spojením s ostatními – to nás učí Kabala.

Napsat komentář