Vladimír Böhm

Odpověď:

Člověk se vyvíjí skrze rozvoj tužeb ve fyzickém světě. Od těch základních což jsou jídlo, sex, rodina, peníze až po výší touhy po moci, slávě a znalostech.

Po té co člověk zjistí, že žádná z těchto tužeb ho zcela nenaplní, je v něm vyvolána otázka „Co je smyslem mého života?“ = probuzení „Bodu v srdci“.

V tu chvíli máme možnost volby vydat se na cestu duchovního rozvoje a rozvíjet Bod v srdci, nebo onu jiskru uhasit a mít v životě za cíl některou z nižších tužeb, na místo objevení a dosažní odpovědi na otázku „Co je smyslem mého života?“

Napsat komentář