Vladimír Böhm

Hurikán Florence získává jako každá jiná velká přírodní katastrofa pozornost světových médií. Pokud vás zajímá skutečný důvod těchto katastrof a tím pádem i možnost je přímo ovlivnit, nabízím vám vysvětlení vyšší příčiny událostí,  tedy skutečného důvodu vzniku.

Jedna příčína vzniku – tlak přírody na nápravu našich vztahů

Fyzický popis vzniku a průběhu hurikánu je dostatečně vysvětlen a analyzován vědci po celém světe. Nutno ovšem podotknout, že je to vysvětlení následku, toho co již vzniklo a probíhá či proběhlo na fyzické úrovni.

Prvotní důvod vzniku této a jakékoliv jiné přírodní katastrofy spočívá v tom, že příroda vyvíjí tlak na správný vývoj člověka. V přírodě je vše spojené a všechny její prvky fungují ve prospěch celku – altruisticky. Člověk se vyvíjí a rozvíjí své vztahy s okolím a ostatními lidmi egoisticky – každý má zájem primárně o sebe.

Můžeme použít název příroda, systém, vesmír, stvořitel, bůh co je vám libo. Zkrátka systém vyvíjí prostřednictvím přírodní katastrof tlak na člověka, aby se změnil a začal pracovat na nápravě svého chování. Jak provést nápravu? Vytvořením správných vztahů s ostatními lidmi a celkem přírody, nikoliv na základě egoistických ale altruistických vlastností, tak jak činí a je propojena příroda.

Jaké bude pokračování vývoje? Máme volbu

Vývoj lidstva v tuhle chvíli pokračuje egoistickou cestou. To znamená, že tlaky přírody prostřednictvím přírodních katastrof jako jsou hurikány, nedostatek vody, tsunami, ale i války či krize všech rozsahů se budou ve světě stupňovat až do bodu, kdy člověk začne měnit své chování a napravovat vztahy.

Jednoduše řečeno, buď se napravíme po dobrém či po zlém – pod tlakem události.

2 komentáře

Napsat komentář