Vladimír Böhm

Dnes s vámi budu sdílet jeden z nejdůležitějších poznatků z mé duchovní cesty – Jak a proč být součástí správného prostředí pro duchovní rozvoj.

Když jsem začínal s duchovním rozvojem, byla to více méně náhodná činnost. Sem tam přečtení nějaké knihy, shlédnutí videa či návštěva semináře. Následně jsem o svých poznatcích různě diskutoval jak se říká se stejně naladěnými lidmi.

Kabalisté studují společně a systematicky

Po pár měsících samostudia Kabaly z různých zdrojů jsem začal chápat, že sám nemohu pokročit dále. Na jednu stranu spousta skvělých informací o smyslu života, ale zorientovat se v tom a pochopit je věcí druhou. Zjistil jsem, že Kabalisté nestudují samy, ale ve skupině společně.

Vstupem do skupiny začíná kabalistické studium

V roce 2015 jsem se připojil k československé kabalistické skupině, tedy skupině lidí, jenž společně studují a naučenou moudrost praktikují. Dnes chápu, že to byl zásadní milník v mém duchovním rozvoji. Dalo by se použít ono známé přísloví, sám člověk nezmůže nic a zde to platí dvojnásob.

Pracovní kabalistickou skupinu tvoří přibližně deset lidí, jenž spolu pod vedením učitele společně studují. Je to prostředí, kde se člověk rozvíjí, prostředí na které se může spolehnout že ho podrží, prostředí z něhož čerpá silnou duchovní podporu.

Tyto kabalistické skupiny jsou po celém světě. Buď fyzické, tedy že se lidé setkávají fyzicky, nebo jsou tzv. virtuální, že se setkávají pomocí videokonferencí.

Máme velké štěstí, že toto duchovní prostředí je v česko-slovenské republice již vytvořeno (virtuální setkávání ve videokonferenci) a kdo chce může se k němu připojit. Připojit znamená společně studovat. Člověk se tím k ničemu nezavazuje, ale může tím jen získat. Někdo chodí do skupiny studovat jednou za měsíc, někdo každý den.

Napsat komentář