Vladimír Böhm

Otázka: Pokud bych napravila sama sebe do té míry, že mohu milovat svého manžela bezpodmínečně, bez ohledu na to jaký je, viděla bych nadále jeho nedostatky?
Odpověď: Pokud požádám vyšší sílu, aby mě napravila a pomohla vidět mého manžela bez jakýchkoliv podmínek, pak ho uvidím kompletně napraveného. To se nazývá: „Láska překryje všechny hříchy“. Podobně jako matka nevidí žádné nedostatky na svém dítěti, protože je nejlepší, nejchytřejší a nejatraktivnější.

Otázka: Tak se mám pozdvihnout nad moji nespokojenost s určitou kvalitou manžela, požádat o nápravu mého postoje k lásce a najednou mi to přijde dobré?
Odpověď: Jediný způsob jak dosáhnout lásky je napravit sebe. Nesnažím se přehlížet nedostatky svého partnera a klamat sebe, ale pozvedám se nad ně, protože ho chci mít ráda takového, jaký je.

Nápravu je potřeba začít s láskou k přátelům. Dokud nezačneme napravovat vztahy mezi námi všemi, nebudeme schopni napravit vztahy uvnitř rodiny. To je důvod, proč se institut rodiny  rozpadá a bude se i nadále zhoršovat. Přijde to do bodu, kde budou děti zabíjet svoje rodiče a rodiče budou ničit své děti doslova a do písmene.

Komentář: Lidé ale hledají romantickou lásku, nikoliv lásku přátel.

Odpověď: To je proto, že lidé hledají materiální, egoistickou lásku, kterou nikdy nenajdou. Láska existuje pouze nad egoismem a je třeba ji hledat uvnitř sebe.
K lásce není potřeba hledat atraktivního partnera. Ve chvíli, kdy si uvědomím, co je skutečná láska, měl bych hledat partnera, který také ví, jak jí dosáhnout.
V tomto případě nezáleží, zda se budeme sobě navzájem líbit. Měl bych zajít k moudrému člověku a říct mu o své touze mít rodinu a on by mi měl najít vhodného partnera, se kterým můžeme vybudovat správnou rodinu.

Takoví manželé chtějí najít lásku, jenž je nad nimi. To je důvod, proč se nezajímají o partnerův vzhled nebo charakter, ale pouze o jeho ochotu vybudovat vztah vzájemné lásky, která je nad všemi nedostatky. Chápou, že každý člověk potřebuje napravit sám sebe a v míře napravení se sblíží a spojí se.

Článek od dr. Michaela Laitmana – z pořadu KabTV’s “Nový život” 8/30/15 více na http://laitman.cz/

Napsat komentář