Vladimír Böhm

Všechny dílu video kurzu Odhalená kabala zde na kabacademy.eu/cz/ 

Home

Moje poznámky  k prvnímu dílu

Kabala začala přibližně v roce 1947 před naším letopočtem. Je nazývána skrytou vědou ze tří důvodů:

První důvod je, že záměrně byla skryta těmi, jenž ji praktikovali, protože následkem po určitých událostech před dvěma tisíci lety ji lidé nebyli schopni pochopit.

Druhým důvodem je to, že je napsána velmi specifickým jazykem nazývaným jazykem větví. Ten používá slova z našeho světa a objekty například jako hrnek, kniha, rodiny, války a další, ale nemluví o ničem v tomto světě. Ani jedno slovo se v žádné kabalistické knize nevztahuje k čemukoliv v tomto světe. Vztahuje se pouze k silám na hoře, které vytvářejí a udržují věci, jenž se v tomto světě objeví.
Třetím důvodem je to, že se zabývá tím, co je skryto našim pěti smyslům a odpovídá na otázky, na které nemůže být odpovězeno žádným jiným způsobem. Odpovídá v podstatě na to, co je smyslem života jednotlivce.

Kabalistické knihy nám říkají, že žijeme v celku reality – kde skutečně žijeme, až na to, že to skutečně nevnímáme. Máme omezené vnímání toho co jsme a kde jsme, tak moc, že nevíme co se stane v nejbližším následujícím okamžiku našich životů. Nevíme proč se věcí dějí, nevíme odkud jsme přišli a nevíme kam jdeme.

Souhrn reality který nevímáme se skládá z pěti světů. První je Kadmon, druhý je Ailut, třetí je Berija, čtvrtý je Cira, páty Kasia. O světech můžeme přemýšlet jako o úrovních vnímání. Pod nimi je náš svět – zde máme omezené vnímání. Kabala je vytvořena proto, abychom vyšli zpět 125 schodů z našeho světa přes výše uvedené světy ke kořeni v duchovním světě – našemu zdroji a dosáhli jsme spojení s celkem reality. Metoda Kabaly je prostředkem, jimž může člověk začít vnímat duchovní svět a vkročit do něj.

Svět v kterém žijeme není světem příčin, ale světem následků. Dosažení vyšších světů je možné jen při vnitřní přeměně člověka.

Moudrost Kabaly vysvětluje praktickou metodu dosažení vyššího světa a zdroje naší existence uvědoměním si své pravé role v životě – tím dosahuje člověk dokonalosti, pokoje a neohraničeného potěšení a schopnosti překročit omezení času a prostoru zatím co stále žije v tomto světě.

Napsat komentář