Vladimír Böhm

Byl krásný podzimní den když do Místa v srdci vjela bíla limuzína. Vystoupil Petr a hned od prvního pohledu bylo vidět že se jedná o úspěšného podnikatele, perfektně upraveny a oblečeny. Jeho chování bylo velmi sebejisté, nikoliv však arogantní ale na druhou stranu bylo cítit silné ego.

Z našeho povídání vyplynulo, že Petr na sobě už několik let hodně pracuje jak v osobním tak i na duchovním rozvoji a jeho další zastávkou rozvoje byl právě pobyt ve tmě. Povídání s ním bylo příjemné, ikdyž mi přišlo, že se stavěl do role že už vlastně vše ví …

Když se Petr ubytoval a já chatku pro pobyt ve tmě opouštěl silně jsem cítil otázku. „Pustí Petr ve tmě své ego a dostane se blíže k sobě?“

První čtyři dny Petr strávil o samotě bez sdílení. Pátý den poprvé mě pozval do vnitř…

Než budu pokračovat dále, měl bych vám říct, že v chatce je umístěn CD/USB přehrávač a jsou k dispozici nahrávky Lyricus, kdy jedna z obsahuje koncept žítí dle „Ctnosti srdce“. Velmi, velmi zjednodušeno a z mého úhlu pohledu je to návod jak žit ze srdce a vyjadřovat se pomocí vlastní se srdce jež jsou: „Vděčnost, soucit, pokora, pochopení, odpuštění, srdnatost. Více o ctnostech srdce se dozvíte zde.

Vraťme se nyní zpět za Petrem 5 den do chatky. Z jeho slov byla cítit pokora a uvědomění, kterého dosáhl, řekl mi: „Poslouchal jsem ty ctnosti srdce a je to velmi zajímavé, myslím že je to co bych chtěl začít praktikovat ve svém životě.“ Hodně jsme pak spolu mluvili na toto téma, jak ctnosti praktikovat v běžném životě a jaké s tím mám zkušenosti, protože to sám žiji. Další, tedy 6 den mě Petr opět pozval do vnitř a zase jsme hovořili na téma ctností srdce. Z jeho hlasu už šlo jasně cítit že se ho ctnosti srdce velmi dotkly a jeho „ego“ chvilkami ustupovalo.

Když jsme se 7 den loučili, bylo cítit, že s k jeho srdci dostaly paprsky uvědomění a ctnosti srdce chce začít používat. Po pár dnech mi napsal email, že zkouší ctnosti srdce žít v každodenním životě, ne vždy se mu to sice daří, ale když se mu to nepodaří tak si uvědomuje jak a kde se tomuto konceptu vzdaluje.

Napsat komentář