Vladimír Böhm

Již několik účastníků pobytu ve tmě si přálo strávit pobyt v naprosté tichosti. Tedy být ve tmě třeba celý týden bez promluvení jediného slova.
Přišel jsem a v praxi již i odzkoušel, jak to zařídit, abych vám tento požadavek splnil a zároveň se přesvědčil, že jste v pořádku.

Jak probíhá pobyt ve tmě, aneb proč se ve tmě komunikuje s průvodcem

Při pobytu ve tmě přichází každý den průvodce (já) nejen se stravou, ale hlavně se přesvědčit, že je jste v pořádku. V průběhu pobytu se také každý den „ladí“ požadavky na stravu. Pokud si dotyčný přeje, jdu do pobytové místnosti na tzv. „sdílení“, tedy povídání o jeho zážitcích ve tmě, či případné řešení toho co prožívá a zpracovává.

Komunikace zda je vše v pořádku a ohledně jídla se dá omezit na pár vět, ale i to jsou slova a energie, která někoho může vyrušit z rozjímání. Proto jsem přišel s následujícím řešením.

Pobyty ve tmě bez komunikace mluveným slovem

Napsat komentář