Odhalená Kabala 3 – video ke studiu Kabaly

Další část skvělého výkladu úvodu do Kabaly. Zaujala mne zejména interpretace nutnosti vědomé přeměny našich tužeb, abychom dosáhli opět sjednocení se stvořitelem a propojení s celou realitou.

Odhalená Kabala 2 – video ke studiu Kabaly

Další video díl ke studiu Kabaly. Silně mě ovlivnilo vysvětlení principu stvoření a stvořitele. Zejména z toho vyplývající možnosti, jak se můžeme ke stvořiteli změnou svého chování přiblížit.