Žijeme v uvěznění ega, jen to nevidíme, jak to změnit?

Duchovní vězení je stav, kdy využíváme ego primárně pro své vlastní naplnění. Díky tomu že takto žijeme celý život si neuvědomujeme že jsme ve skutečnosti ve vězení. Opustit vězení a dostat se na svobodu znamená změnit přístup. Obrátit využití ega ze zaměření ve prospěch „pro sebe“ na prospěch „pro ostatní – pro společnost v níž…

Co je ve skutečnosti KABALA a jaký přínos má pro každého z nás

Na světě existuje velice speciální metoda, 6000 let stará, nazývaná moudrost kabaly. Otevírá vám kanály jak mentální tak emocionální, abyste cítili a rozuměli nejenom tomuto světu, ale celé realitě nad touto realitou, širším, rozsáhlým dimenzím. Abyste je otevřeli, měli byste se rovněž změnit. To pro Vás udělá moudrost kabaly, abyste překročili hranice času a prostoru……

Naše charakterové vlastnosti nikdy nezměníme, co ale změnit můžeme a máme?

Dnes jsme se učili, že žádnou ze svých charakterových vlastností nemůžeme nikdy ve skutečnosti změnit – napravit. Někdo je neochotný, jiný drzý, každý jsme nějaký – svoji podstatu nezměníme. Co je ale na nás a proč jsme tyto různé „negativní“ povahové vlastnosti získali, je napravit jejich využití ve vztahu k druhým. To jak se chováme…

Miluj bližního svého jako sebe sama – Jak na to ale prakticky?

Dnes jsme se učili, že základní pravidlo Kabaly: „Miluj bližního svého jako sebe sama“ budeme muset všichni lidé k sobě navzájem dosáhnout. Jak ale konkrétně? Kabala se studuje v malých všem lidem otevřených skupinkách, kde se učíme a praktikujeme jak toto pravidlo naplnit. Tak jak se vyvíjí příroda a všechny prvky v ní jsou spojeny…

Celý svět je dokonalý, tak proč ho tak nevidím?

Dnes jsme se učili, že celý svět se nachází v dokonalém stavu. Všechno co vidím jako špatné je pouze chyba ve mně – můj poškozený stav. Jediné co je třeba napravit jsem já sám, můj pohled na svět,můj vztah a přístup k ostatním lidem. Dokud tak neučiním, budou se mi dít korekce, tedy věci jenž…