Proč není blížící se krize příležitostí ke zbohatnutí?

Po mnoho století platilo pravidlo, že krize byla příležitostí ke zbohatnutí. V minulosti v době krizí zbohatlo nejvíce lidí. Jedni chudli a prodávali své majetky, druzí nakupovali a bohatli. Proč následující krize bude jiná a nikdo nezbohatne? Příroda popostrkuje lidstvo pomocí korekce ve formě koronaviru do poslední vývojové fáze člověka, jejímž cílem je změna egoistické…

Přichází změna hodnot pro společnost

Úspěch, peníze, moc, sláva, počet lajků a další imaginární hodnoty, jež svět do dnešního dne obdivoval, postupně zmizí. Hodnoty a činy hodné obdivu pro náš budoucí postkoronový svět budou vycházet ze skutečných hodnot potřebných pro zajištění plnohodnotného života pro ostatní. Hrdinové budoucnosti budou ti, jež pomáhají druhým lidem, aby každý mohl žít naplněný život, jak…

Říká se „Vše se děje, jak má“ – je to pravda s velkým ALE

Vše, co se děje a stalo v celé naší historii, tedy evoluci vývoje lidstva, má své opodstatnění. Později dojdeme k pochopení, že příroda nás vždy směřovala všemi událostmi k dosažení smyslu a cíle života, což je dosažení stavu harmonie, soudržnosti a vzájemné lásky mezi lidmi a přírodou samou. Prostřednictvím válek, přírodních katastrof, krizí a nyní…

Co se skrývá za slovy „duchovní, spirituální“?

„Duchovní, spirituální“ znamená vytvoření harmonického propojení mezi lidmi a přírodou. Jinými slovy nejde o to, v jaký systém víry člověk věří, jakou metodou rozvoje se zabývá, zda západní či východní, jedná se pouze o to, jak se člověk snaží vytvořit pozitivní spojení s druhými lidmi. Čím více se snažíme k druhým lidem o vytvoření dobrých…

Odhalení skrytého přírodního zákonu pro přežití v dnešní době

V dnešní době se nám odhaluje přírodní zákon, jenž byl před námi v průběhu tisíciletí skryt a na jeho pochopení a dodržování závisí naše další přežití. Je to zákon o vzájemné odpovědnosti. Je základním stavebním prvkem celého vesmíru a vysvětluje, že každá část je odpovědná za druhou. Co to znamená? Všechny úrovně našeho bytí –…

Jedno řešení pro všechny globální problémy

Co by lidstvo bylo ochotno dát za vyřešení všech globálních problémů a krizí? Nemusíme zkoumat atomy, létat do vesmíru a hledat osídlené planety. Řešení všech problémů je ve správném spojení mezi lidmi a přírodou. Správné spojení mezi lidmi záleží pouze na mně. Do jaké míry jsem schopen vnitřně cítit druhého člověka a jeho potřeby. Jak…

Účinný lék na koronavirus není v tabletce, ale v pochopení příčiny

Lékaři po celém světě se snaží najít vakcínu proti koronaviru. Ve chvíli, kdy se objeví vakcína, vznikne další mutace viru, pro niž bude ještě obtížnější najít další vakcínu a tak to bude neustále pokračovat. Boj proti koronaviru nevyhrajeme, pokud nepochopíme jeho skutečnou příčinu. Koronavirus je biologický program přírody, prostřednictvím kterého nás příroda nutí, abychom se…

V čem je příčina utrpení?

V čem je příčina utrpení? Není v krizích a problémech dnešní doby, ale je v neznalosti odpovědi na základní otázku: „Co je smyslem života?“ Pokud začneme studovat přírodní zákony, pochopíme podstatu života, jak funguje příroda a jak se máme do ní správně zapojit abychom netrpěli. V zápětí přichází druhá otázka: „Jak cíle života co nejrychleji…