Nové hodnoty a priority pro Osobní rozvoj člověka

Osobní rozvoj je významným vzdělávacím fenoménem dnešní doby. Všechny formy v podobě koučinku, zlepšení rétoriky, komunikace, soft skills, NLP a dalších metod mají za cíl přivést člověka k dosažení úspěchu.

Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy – spojit se nad našimi rozdílnými vlastnostmi a zájmy…

Abraham ve starověkém Babylonu odkryl klíč nápravy problému světa. Jak se jmenuje? „Vytvořit skutečné altruistické spojení mezi lidmi“ Otázka je jak? když jsme od sebe tak odlišní… Nikoho nepředěláme, protože nikdo není ani dobrý ani zlý. Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy – spojit se nad našimi rozdílnými vlastnostmi a zájmy…

Inspirace dne: Jak používat ego?

Člověk by měl své ego rozvíjet, nikoliv potlačovat. Ego je jako velmi ostrý nůž. Pomocí nože můžeme připravit dobré jídlo – to znamená využít ego v prospěch společnosti. Nebo můžeme nožem někomu ublížit – tedy využívat ego ve svůj vlastní prospěch, obohacení či získání výhody na úkor druhých lidí. Jen na nás samotných záleží, jak…

Jak prakticky pracovat pro změnu společnosti k lepšímu?

Položili jste si někdy otázku, jak prakticky pracovat pro změnu společnosti k lepšímu? Tento článek vznikl na základě e-mailu od Mirka, jenž velmi přesně zformuloval, co by mělo zajímat všechny z nás, kteří se chtějí aktivně podílet na nápravě současného stavu světa a jeho vývoje.